Cena Jože Plečnika pro emeritní profesory UMPRUM
Vytvořeno: 5. 10. 2018 od Katedra architektury

Dne 1. 10. 2018 se ve Španělském sále Pražského hradu udělovala ocenění za celoživotní přínos architektuře a stavitelství - cena Jože Plečnika. Vyznamenanými byli přední architekti a stavitelé z České i Slovenské republiky u příležitosti stého výročí založení společného státu.

Cenu Jože Plečnika mezi několika dalšími osobnostmi získali bývalí pedagogové UMPRUM. Jmenovat můžeme profesorku Evu Jiřičnou, která vedla Ateliér architektury II a profesora Petra Keila, který byl dlouholetým vedoucím Ateliéru architektury III. Dalšími oceněnými jsou profesor Ing.arch. Zdeněk Kuna, emeritní vedoucí "Atelieru užité architektury - životní a pracovní prostředí" a jeho nástupce Martin Rajniš.

Na tvorbě seznamu nominovaných osobností se ve spolupráci s Czech Architecture Week podílely státní instituce a profesní organizace, Hlavní město Praha, Obec architektů ČR, Spolok architektov Slovenska, AUÚP, ČKAIT a Foibos Books. Konečné rozhodnutí předkládal garant oboru závěrečné pětičlenné komisi. Ceny předali ministři kultury České a Slovenské republiky.