Kotvy máje
Vytvořeno: 2. 3. 2011 od Katedra architektury

Výstava představí čtrnáct nejvýznamnějších českých obchodních domů, jejichž návrhy a realizace spadají do 60. a 70. let 20. století, a které sehrály v české architektuře tohoto období nezastupitelnou roli. Jde nejen o nejznámější objekty typu Kotvy či Máje, ale i regionální obchodní domy v Pardubicích, Olomouci, Ústí nad Labem či Plzni. Své místo vedle plnosortimentních priorů získaly také Dům bytové kultury v Praze, Don v Hradci Králové specializovaný na módu a doplňky i největší domy výrobních a spotřebních družstev. Stranou zájmu nezůstalo ani již neexistující liberecké obchodní středisko Ještěd.

Kromě funkčních odlišností a geografické různosti je ve výběru zachována i varieta problémů a témat, a to v architektuře samotných staveb i v jejich urbanistickém kontextu. V projektu jsou prezentovány jak objekty solitérního charakteru (DBK, Most), tak domy v urbanisticky exponovaných lokalitách (Máj, Prostějov či Olomouc). Nezastupitelné místo ve výběru mají vedle realizovaných domů i neuskutečněné a širší veřejnosti pravděpodobně neznámé návrhy – ať už jde o několik studií Aleny Šrámkové z doby jejího působení v pražském středisku Státního projektového ústavu obchodu, nebo o mimořádný návrh jihlavského Prioru Růženy Žertové. V krátkém průřezu se v rámci výstavy představí i soudobé slovenské obchodní domy.

 


Číst více...