Myslet město
Vytvořeno: 16. 5. 2013 od Katedra architektury

Vytvořeno: 16. 5. 2013

Myslet město městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire
/Paříž, Lagos, Londýn, São Paulo, Barcelona, Bilbao, Teherán, Curych, Kodaň, Curitiba/

17. 5. - 8. 6. 2013
Vernisáž 16. 5. 2013 v 18 hodin

Výstavní projekt je zaměřen na výzkum současných přístupů k městskému plánování, které se pohybují mezi snahami o důslednou kontrolu vývoje města a spontánním, neřízeným laissez-faire. Transformace deseti světových měst jsou nahlíženy prizmatem pěti hlavních témat týkajících se možnosti město řídit, způsobu jeho organizace, měřítka, formy zásahů a plánování z hlediska času.

V rámci těchto témat jsou za pomoci příkladů z konkrétních měst představeny zdánlivě protichůdné přístupy, které však mezi sebou v reálných situacích spojují poměrně komplexní vazby. Zvolená města nejsou jediným případem, jak daná témata uvést, a většina z nich spadá do více než jedné tematické kategorie. Některá byla vybrána proto, že byla první svého druhu v implementaci nových metod či způsobů spolupráce, na jiných lze daný přístup lépe akcentovat. Záměrem projektu není srovnávat mezi sebou dvojici měst v rámci jednoho tématu ani vyvodit z vývoje těchto měst bezprostřední důsledky, ale názorně představit důležité aspekty současného městského plánování. Projekt se zaměřuje na témata podstatná pro evropská města, nicméně zahrnuje i světová, pokud je možné představit na nich dané téma názorněji. V případě některých měst je mapována aktuální situace - její zhodnocení je však bez časového odstupu velice obtížné.

Součástí výstavy jsou dvě panelové diskuze s odborníky z různých oborů týkající se možnosti řízení města a iniciativ občanů. Výstava vychází z magisterské práce Lucie Stejskalové Mezi kontrolou a laissez-faire, vzniklé na Katedře dějin umění a estetiky VŠUP. Postupně se však rozrůstá do dlouhodobějšího projektu, jehož cílem je rozšířit mezioborovou diskuzi o flexibilním plánování měst.

Koncem září vyjde kniha Myslet město, ve které budou shrnuty dosavadní výsledky projektu. Informace o projektu a doprovodném programu k výstavě sledujte na facebookovém profilu.

Doprovodný program k výstavě:
23. 5. v 18:30 přednáška: Městské strategie
29. 5. v 18:30 promítání: Lagos/Koolhaas
30. 5. v 18:30 panelová diskuze: Laissez-faire a iniciativa obyvatel
6. 6. v 18:30 panelová diskuze: Kontrola a možnost řízení


Číst více...