Prezentace práce studentů 1.ročníku předmětu Stavitelství
Vytvořeno: 23. 2. 2021 od Katedra architektury

 

Hra na návrh rodinného domu v rámci cvičení předmětu Stavitelství I v prvním ročníku oboru Architektura. Studenti mají za úkol se seznámit s procesem navrhování stavby formou hry na investora a architekta - projektanta.

 

První hra : Investor - Investiční záměr
Druhá hra : Architekt – Příprava zakázky
Třetí hra : Architekt – Dokumentace návrhu stavby - Studie