prof. Ing. arch Zdeněk Kuna
Vytvořeno: 18. 7. 2019 od Katedra architektury

5. července, v pátek ráno, zemřel ve věku 93 let emeritní profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, profesor Inženýr architekt Zdeněk Kuna.

V obraze architektury Československa zanechal svoji výraznou stopu. Vytvořil řadu projektů, tehdy nestandardního technického řešení od celku po detail. To vše v dokonalém, přesvědčivě působivém architektonickém konceptu. Do této země, v tehdejší době, dokázal přivést zahraniční stavební firmy, které tyto projekty byly schopny zrealizovat. Měl respekt u všech a dokázal jej uplatnit pro rozvoj oboru, pro kvalitu jednotlivostí i pro ty, kteří měli z jiných než profesních důvodů těžkosti.

Od roku 1973 do roku 1990 vedl na Katedře architektury VŠUP jeden z jejích tehdejších dvou ateliérů – Ateliér užité architektury – životní a pracovní prostředí.

Vedle své bohaté tvůrčí činnosti se této pedagogické práci věnoval s nejvyšší odpovědností a zájmem. Jeho absolventi vzpomínají na prostředí nedefinované soutěže a zároveň na pocit vzájemné sounáležitosti, dané ateliérem a jeho vedením.

Byla to docela nelehká léta jejich studií. Již tehdy oceňovali noblesu, se kterou pan profesor dokázal udržet ateliér jako svobodné, kreativní pracoviště s cílem rozvoje profesionality.

Zadání úloh byla úžasná. Vždy byla konkrétní, zajímavá a zdravě složitá. Vždy byla naplněna jeho perfektní znalostí daného problému. Každá konzultace nebyla jen exekutivou hodnocení rozpracovanosti úkolu.

Jak sám později přiznal – „tvořil jsem s vámi“ …