Jan Adamus - vítěz v soutěži o revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě
Vytvořeno: 12. 4. 2017 od Katedra architektury

 

Student Ateliéru architektury III pod vedením prof. Imricha Vaška Jan Adamus získal 1. místo v soutěži o revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulice Umělecké, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Jednalo se se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo najít nejoptimálnější využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověřovala širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy a zohlední přístavbu Domu umění „Bílý stín“ a realizovanou rekonstrukci Nádražní ulice.

1. místo v soutěži obsadil student ateliéru Architektura III Jan Adamus spolu s Ondřejem Bělicou a Matějem Jindrákem

Hodnocení poroty:
Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Návrh jednoznačně definuje hlavní principy uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při projekční práci.