Stavby pro sociální služby a bydlení specifických skupin obyvatel/ přednáší Prof. Ing.arch. Irena ŠESTÁKOVÁ ve středu 29.4.2015 v 10.30h
Vytvořeno: 23. 4. 2015 od Katedra architektury

Poslední externí přednáška LS 2015 k tématu ubytovacích zařízení

se bude konat ve středu 29.4.2015 v10.30h v hlavní budově v seminární místnosti KA č. 104.