Tereza Scheibová a Viktória Mravčáková v Young Architect Award 2017
Vytvořeno: 28. 7. 2017 od Katedra architektury

O tom, zda získá Tereza Scheibová z Ateliéru architektury IV nebo Viktória Mravčáková z Ateliéru architektury I UMPRUM ocenění v soutěži Young Architect Award 2017, můžete rozhodnout i vy.

 

Young Architect Award je soutěžní architektonická přehlídka mapující tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let. Letošním tématem přehlídky je "Periiferie".

 

Tereza Scheibová z Ateliéru architektury IV (pod vedením Romana Brychty) svůj projekt Lineární lázně soustředí do lokality tratě Karlovy Vary - Mariánské Lázně.

"Mapuji železniční trať, její průběh krajinou, limity a potenciál budov, které v průběhu staletí ztratily svůj význam jak v rámci železnice, tak v rámci vývoje Slavkovského lesa, jako vybydlené Sudetské oblasti. Koncepční přístup k trati rozděluji na práci s linií železnice a práci s přilehlou okolní zástavbou. V rámci linie potenciál trati naplňuji vkládáním repetitivních lázeňských funkcí, které jsou pro daný region charakteristické, potvrzují jeho nadregionální význam a doslovně propojují lázeňský trojúhelník. Dále vyhodnocuji potenciál železničních uzlů – zastávek v rámci přimknutí železnice k místním obcím či krajině. Na trati se nalézá sedm zastavení, každé z nich reaguje na kontext místa specifickým způsobem, od přesunu či vytvoření nové zastávky, po doplnění každodenních městotvorných funkcí, které mohou vytvářet nová centra v rámci stávajících sídelních celků. Cílem práce je ilustrovat možnosti přenositelných principů řešení v rámci linearity celku", popisuje svůj projekt Tereza.

Viktória Mravčáková z Ateliéru architektury I (pod vedením Jana Šépky) se zaměřila na urbanisticko sociální vazby ve vybrané lokalitě v Košicích. Svůj projekt Medzi sídloskom a mestom charakterizuje následně:
"Každé historické obdobie pretvára mesto na základe vlastných ideológií. Utopické predstavy ideálneho urbanizmu sa prepisujú do existujúcich štruktúr a vytvárajú nové typy urbanistických vzťahov. V kontexte stredoeurópskeho mesta už nemožno vytvárať oddelené mestské enklávy, ale je nutné zamerať sa na rozhrania ako na charakteristický priestor na skúmanie našich súčasných potrieb. Práca sa sústredí na prípadovú štúdiu sídliska Lomená v Košiciach a hľadá latentne prítomné urbanistické a sociálne väzby, ktoré na základe urbanistickej kolízie vznikli. V tom naväzuje na dialektické mesto - posiľňuje ich alebo pretvára s prínosom vlastnej vrstvy. V takýchto miestach nemôže byť urbanizmus stopou v mape, ale musí definovať architektonické kvality založené na existujúcej situácii. Typológie bývania v anomálnych situáciach hybridizujú a stávajú sa kompromisom medzi kolektívnym panelákom a rodinným domom."


Pokud vás projekty studentek UMPRUM zaujaly, je možné je podpořit v hlasování veřejnosti zde: http://yaa.cz/soutez/hlasovani

 

 

 

 

 

 

Viktória Mravčáková - Medzi sídliskom a mestom

Tereza Scheibová - Lineární lázně