Úspěchy studentů Katedry architektury v Přehlídce diplomových prací ČKA
Vytvořeno: 26. 10. 2017 od Katedra architektury

Viktória Mravčáková, Elena Fialková a Jan Skoček, čerství absolventi ateliérů architektury UMPRUM se umístili v soutěži Přehlídka diplomových prací ČKA.


V úterý 24. října Česká komora architektů slavnostně vyhlásila výsledky 18. ročníku Přehlídky diplomových prací. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 67 diplomantů. Posláním přehlídky je porovnání úrovně výuky na jednotlivých školách. „Celorepublikové srovnání, či spíše přehled o úrovni čerstvých absolventů může přinést důležitou zpětnou vazbu nejen pedagogům a studentům jednotlivých škol, ale i celé architektonické obci,“ říká Barbora Špičáková.

 

Jedno ze dvou udělených čestných uznání si odnesl Jan Skoček, student Ateliéru architektury II Ivana Kroupy a Jany Moravcové, za projekt Mezi městem a stadiony. Autor řešil urbanisticko-architektonické pojetí území rozprostírajícího se za hranou historického jádra Olomouce.
Diplomová práce zkoumá území, které se rozprostírá za hranou historického jádra Olomouce - území "Mezi městem a stadiony". Tuto lokalitu chápe jako součást přerušovaného prstence vnitřních periferií města, které vnímá jako místa promarněných příležitostí. Projekt prověřuje území na dvou úrovních, ve dvou různých měřítkách - z pohledu města a z pohledu domu. Pohled domu reprezentuje studie rekonstrukce kontroverzní stavby zimního stadionu, který je jednou z dominant celé lokality.
Porotci vyzdvihli jmenovitě práci s kontextem a historií místa.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Viktória Mravčáková z Ateliéru architektury I Jana Šépky za projekt Medzi sídliskom a mestom.
"Každé historické období přetváří město na základě vlastních ideologií. Utopické představy ideálního urbanismu se přepisují do existujících struktur a vytvářejí nové typy urbanistických vztahů. V kontextu středoevropského města už není možné vytvářet oddělené městské enklávy, ale je nutné zaměřit se na rozhraní jako na charakteristický prostor na zkoumání našich současných potřeb. Práce se soustředí na případovou studii sídliště Lomená v Košicích a hledá latentně přítomné urbanistické a sociální vazby, které na základě urbanistické kolize vznikly. V tom navazuje na dialektické město - posilňuje je anebo přetváří a přínosem vlastní vrstvy. V takovýchto místech nemůže být urbanismus stopou v mapě, ale musí definovat architektonické kvality založené na existující situaci. Typologie bydlení v anomálních situacích hybridizují a stávají se kompromisem mezi kolektivním panelákem a rodinným domem."
Absolventka UMPRUM  ve své práci podle poroty skvěle zpracovala podměty na téma zahušťování sídliště na okraji centra Košic, které je stále aktuálnějším společenským tématem.

 

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Elenu Fialkovou z Ateliéru Architektury IV. Její odvážně koncipovaná diplomová práce Redefinícia Pražského hradu navrhuje řadu drobných, nicméně radikálních zásahů, díky kterým se Hrad kromě své reprezentativní funkce stává také přirozenou součástí městysu ve městě.
"Ambíciou projektu je nájsť nezávislé riešenie na politickej situácii, ktoré by bolo novou definícia Areálu Pražského hradu v 21. storočí a integrovalo ho na princípe mestišťa v meste."
Porota ocenila aktuálnost tématu práce vedené Romanem Brychtou.

 

Kompletní výsledky soutěže:


Číst více...

Čestné uznání - Jan Skoček, Ateliér Architektury II

Zvláštní cena společnosti Cegra - Viktória Mravčáková, Ateliér architektury I

Zvláštní cena Českých center - Elena Fialková, Ateliér architektury IV