Aš po Už/horod - Československý večer
Vytvořeno: 5. 11. 2018 od Aš po Už/horod

Aš po Už/horod
výstava a československý večer

čtvrtek 8. 11. od 17.30 hodin
Galéria Kalab, Zámocká 5, Bratislava


Projekt Aš po Už/horod, na kterém se spolupodílel Ateliér textilní tvorby UMPRUM a Atelier textilného dizajnu VŠVU Bratislava, bude slavnostně ukončen výstavou a československým večerem v Galérii Kalab.
Na závěr je připravena prezentace prací studentů UMPRUM a VŠVU formou fotogalerie a krátkých komentářů k nim a následně diskuse o historii a budoucnosti.


Pozvaní hosté:
Linda Osyková Ph.D. – historický ústav SAV
Matúš Hanula Ph.D. – historický ústav SAV
PhDr. Vlastimil Havlík Ph.D. – Univerzita Hradec Králové
Mgr. Katarína Salayová – vnučka Dušana Jurkoviča
Nadežda Trizmová – 91 ročná pamätníčka 1. republiky
MgA. Jitka Škopová – UMPRUM Praha
doc. M.A. Mária Fulková – VŠVU Bratislava

Aš po Už/horod - Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM je hrdým partnerem Oslav Republiky.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Almanach byl vydán za finančního přispění Ministerstva Kultury ČR.