Aš po Už/horod - Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM
Vytvořeno: 4. 10. 2018 od Aš po Už/horod

Vytvořeno: 4. 10. 2018
4. akce roadshow Aš po Už/horod 

Liberec - Za historií rodiny Liebigů

Vytvořeno: 4. 10. 2018
3. akce roadshow Aš po Už/horod 

Krucemburk - Skřivanovi – Binkovi a jejich koželužna

Vytvořeno: 4. 10. 2018
2. akce roadshow Aš po Už/horod 

Luhačovice - Vincentka a Serényi

Vytvořeno: 4. 10. 2018
1. akce roadshow Aš po Už/horod 

Dvůr Králové a rodina Sochorova

Vytvořeno: 4. 10. 2018

Aš po Už/horod
Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM

Projekt Ateliéru textilní tvorby UMPRUM

 

Ateliér textilní tvorby UMPRUM věnoval celý akademický rok 2017/2018 projektu zabývajícímu se osudy firem a podnikatelských rodin, které stály u zrodu první republiky. Protože je centrum jejich zájmu rozšířeno od západu na východ celého Československa, dostal projekt příznačný název Aš po Už/horod.

Výsledkem intenzivní práce je roadshow po menších i větších českých a slovenských městech. Na ní se představí kolekce inspirované bádáním studentů, budou pořádány výstavy, besedy, komentované procházky a pokřtěn obsáhlý Almanach.  Projekt se nejen díky svému zájmu o historii Československa a osudy jednotlivých lidí stal součástí Oslav Republiky.

K tématu, který se může zdát pro ateliér zabývající se textilní tvorbou, neobvyklý,  vedla vlastní zkušenost vedoucí Jitky Škopové. „Až v nedávné době jsem zjistila, že jsme měli v rodině továrníky, se kterými si osud také zahrál. Dlouhá desetiletí se o tom mlčelo. Nejprve se o minulosti nikdo nechtěl bavit, až se postupem doby vzpomínky vytratily úplně. Stejně tak to bylo i v jiných podnikatelských rodinách, na které dopadly události 2. světové války a následně normalizace“.

Historie podnikatelských rodin Československa nebyla nikdy souborně zpracovaná a doposud se jí zabývaly jen bakalářské a magisterské práce. O osudech předků se podobně jako v rodině Jitky Škopové mlčelo. Přitom se kromě prosperujících firem na jejich činnost vázala i práce a kontakty s předními architekty, umělci a tehdejší kulturní elitou. 

Bádání po osudech jednotlivých rodin bylo pro studenty intenzivním zážitkem. Sami museli poznat místo, kde podnikatelé původně žili a působili. Spolupracovali s místními historiky a kontaktovali  potomky a příbuzné rodin, kteří jim dokázali dát to nejlepší, přímé svědectví.

Každý osud by si zasloužil vlastní román. Uveďme například pohnutý životní příběh doktora Kocha, který v Bratislavě zřídil sanatiorium. Přestože za 2. světové války ukrýval pronásledované Židy, byl po ní za své postavení odsouzen na doživotí a propadnutí veškerého majetku státem. Díky svému příteli, architektu Jurkovičovi, který je mimochodem také autorem sanatoria, byl po delších snahách propuštěn na svobodu.  Zmínit bychom mohli i rodinu Sochorovu vlastnící textilní továrnu ve Dvoře Královém nad Labem nebo koželužníky Skřivanovy Binkovy z Krucenburku, kteří byli mimo jiné příbuzní architekta Gočára.

Kromě toho, že byly osudy inspirací pro vlastní tvorbu studentů, jsou všechny podrobně zpracovány v Almanachu, který vydává Nakladatelství UMPRUM. Obsáhlá publikace bude pokřtěna 28. 10. 2018 v Libčicích nad Vltavou.

„Díky vlastní zkušenosti, ale hlavně celému projektu jsem se utvrdila, jak je důležité se zabývat minulostí. Právě minulost dává současnosti větší logiku a pochopení souvislostí“, uzavírá projekt Aš po Už/horod - Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM  vedoucí Ateliéru textilní tvorby Jitka Škopová.

 

Další informace o projektu a jeho jednotlivých akcích najdete na microsite Aš po Už/horod: https://www.umprum.cz/web/cs/as-po-uz-horod

Program projektu

 

5.– 21. 9.
Dvůr Králové n.L.
- výstava, besedy, procházka městem

7. 9.
Luhačovice
- beseda v rámci Týdne slovenské kultury

30. 9.
Krucemburk
- diskuze v rámci Dne Architektury, návštěva Gočárovy Červené vily

8. 10.
Partizánske
- výstava Ateliéru textilného dizajnu bratislavské VŠVU

10. 10.
Liberec
- výstava a diskuze, 1. akce nového textilního muzea

18. 10.
Velké Meziříčí
- beseda a procházka městem

28. 10. – 22. 11.
Libčice nad Vltavou - Uhelný mlýn
- výstava a diskuze, doprovodný program Designbloku

30. 10.
Bratislava
- výstava Ateliéru textilného dizajnu bratislavské VŠVU a diskuze

10. 11.
Žilina
- diskuze

Aš po Už/horod - Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM je hrdým partnerem Oslav Republiky.

 Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Almanach byl vydán za finančního přispění Ministerstva Kultury ČR.