Libčice nad Vltavou - Oslava 100 let republiky
Vytvořeno: 17. 10. 2018 od Aš po Už/horod

Libčice nad Vltavou  - Oslava 100 let republiky

Hlavní část projektu Aš po Už/horod Ateliéru textilní tvorby UMPRUM slaví 100 let republiky

 

28. 10. 2018 od 9 hodin
Libčice nad Vltavou

Výstava 28. 10. – 23. 11. 2018

 

 

Roadshow projektu Aš po Už/horod vrcholí v den založení Československé republiky, v neděli 28. října v Libčicích nad Vltavou. Studenti Ateliéru textilní tvorby UMPRUM se svou vedoucí Jitkou Škopovou připravili pestrý program, v němž nebude chybět výstava jejich prací, besedy nebo komentovaná procházka městem.

Projekt vznikl u příležitosti 100. výročí založení Československa. Reaguje na zaniklá průmyslová centra a počiny významných průmyslníků a hybatelů pokroku první republiky, jako byli Emanuel Maceška, Josef Sochor, Jan Nehera, rodina koželuhů Skřivanových - Binkových, sklářská rodina Riedelů (Preciosa) a dalších.

Zatím všechna zastavení naší roadshow měla veliký úspěch. Zvlášť vřele nás přijali na malých městech, kde bylo vidět, jak si lidé váží historie svého místa, rádi o ní mluví a dozvídají se nové věci. V Libčicích nad Vltavou by se našeho programu měli zúčastnit potomci rodiny Sochorovy, Skřivanovy-Binkovy a Fischerovy. Kromě účasti na projektu se chtějí potkat i mezi sebou a vzájemně se poznat. Ukázalo se, že v minulosti jejich předci nejenže spolupracovali se shodnými architekty a umělci, ale tehdejší pracovní vztahy přerostly i v silná přátelství“, odhaluje příjemně překvapivý přesah celého projektu Jitka Škopová.

V Libčicích nad Vltavou působila rodina Fischerových, která zde měla cihelnu. V sousedním areálu zrekonstruované továrny na šrouby se uskuteční hlavní část nedělního programu. Ten bude zahájen již v 9 hodin ráno bohoslužbou v kostele Českobratrské církve evangelické, následovat bude komentovaná procházka Libčicemi nad Vltavou a uctění památky rodiny Fischerovy na místním hřbitově. Dále se mohou hosté těšit na přednášky a besedy na téma prvorepublikových podnikatelských rodin a tehdejších významných umělců tvořících tak zvaný národní styl. Den bude završen zahájením výstavy projektu Aš po Už/ horod studentů Ateliéru textilního designu. Práce vznikly na základě jejich ročního bádání a inspirují se osudy prvorepublikových podnikatelských rodin a jejich podnikáním.

Představen bude také dosud rozpracovaný Almanach, který shrnuje intenzivní bádání i příběhy jednotlivých firem a rodin. Vydání almanachu je plánováno na prosinec 2018.

 

 

Program oslavy 100 let od založení republiky

9:00 – bohoslužba v kostele Českobratrské církve evangelické
          
ulice 5. května 66, Libčice nad Vltavou

10:30 – komentovaná procházka Libčicemi nad Vltavou a uctění památky rodiny Fischerů na místním katolickém hřbitově
           
Sraz /ul. 5. května 66, Libčice nad Vltavou

11:30 - 12:30 občerstvení
            Kotelna, Areál Šroubáren 859, Libčice nad Vltavou

12:30 - Přednáška arch. Patrika Hoffmana
            Kotelna,
Areál Šroubáren 859, Libčice nad Vltavou

13:30 - Přednáška studentů Ateliéru textilní tvorby, UMPRUM a debata s pozvanými hosty
            Kotelna,
Areál Šroubáren 859, Libčice nad Vltavou

 

15:00 - vernisáž výstavy Aš po Už/horod / Ateliér textilní tvorby, UMPRUM
            galerie Uhelný mlýn,
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
          
 otevřeno : 28. 10.-23. 11. 2018,  út - pá 14–17 hodin, so 11–17 hodin

 

Vstupné: ZDARMA

 

Více o projektu a jednotlivých etapách roadshow Aš po Už/horod naleznete zde: https://www.umprum.cz/web/cs/as-po-uz-horod

Aš po Už/horod - Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM je hrdým partnerem Oslav Republiky.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Almanach byl vydán za finančního přispění Ministerstva Kultury ČR.