Luhačovice - Vincentka a Serényi
Vytvořeno: 30. 8. 2018 od Aš po Už/horod

Luhačovice

7. 9. 2018

 

Výsledky celoročního projektu studentů Ateliéru textilní tvorby UMPRUM pod vedením Jitky Škopové se představí na podzimní roadshow po vybraných českých a slovenských městech. Druhým zastavením roadshow projektu Aš po Už/horod jsou Luhačovice. Studenti zde pátrali po osudech rodiny Serényi a společnosti Vincentka a.s.

 

 

Program

PÁTEK 7. 9. 2018 / 15.00 /Lázeňské divadlo
Aš po Už/horod / Beseda se studenty UMPRUM

Přednáška studentů Ateliéru textilní tvorby UPRUM – Praha a následná debata jejich pozvaných hostů. Téma se týká výzkumu osudů významných podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky od Aše po Užhorod. Město Luhačovice zastupuje rodina Serényi a společnost Vincentka a.s. Téma je zaměřeno také na "Národní styl", postavení UMPRUM a umělce, kteří byli ve službách státu. Jedná se o Pavla Janáka, Františka Kyselu, Josefa Gočára a Dušana Jurkoviče. Přednášku obohatí pohled studentů na historii rodin, jejich archivní bádání a inspirace typu - "pojďme si vážit minulosti našich měst, je třeba si uvědomit, že se můžeme opřít o odkazy a myšlenky rodáků, kteří se aktivně zapojovali do veřejného dění ".
Po besedě půjdeme ke kapli sv. Alžběty na Lázeňské náměstí, kde uctíme památku rodiny Serényů.

Účast na debatě přijali : Vlastimil Havlík PhDr., Ph.D., PhDr. Blanka Petráková, MgA. Jitka Škopová, Mgr. Andrea Březinová, Doc., M.A. Mária Fulková, Mgr. Ladislav Čumba, vnučka slovenského architekta Dušana Jurkoviče Mgr. Katarína Salajová Jurkovičová, Mgr. Lydia Thienen-Adlerflycht, studenti UMPRUM


Vstupné: ZDARMA

 

Více o projektu a jednotlivých etapách roadshow Aš po Už/horod naleznete zde: https://www.umprum.cz/web/cs/as-po-uz-horod

 

Aš po Už/horod - Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM je hrdým partnerem Oslav Republiky.

Projekt Aš po Už/horod - Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Fotografie z besedy a procházky městem Luhačovice

Účast na debatě přijali vnučka slovenského architekta Dušana Jurkoviče Mgr. Katarína Salajová Jurkovičová, Mgr. Lydia Thienen-Adlerflycht, Vlastimil Havlík PhDr., Ph.D., PhDr. Blanka Petráková, MgA. Jitka Škopová, Mgr. Andrea Březinová, Doc., M.A. Mária Fulková, Mgr. Ladislav Čumba.