Závěrečná zpráva k projektu Aš po Užhorod
Vytvořeno: 22. 5. 2019 od Aš po Už/horod

K projektu Aš po Už/horod – Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM byla vyhotovena závěrečná zpráva, která shrnuje všechny aktivity a vedení projektu. Závěrečná zpráva je k dispozici v přiloženém souboru.