Hostujícím umělcem UMPRUM v zimním semestru 2019/2020 je Justin Fitzpatrick
Vytvořeno: 20. 6. 2019 od Ateliér s hostujícím umělcem

Hostujícím umělcem UMPRUM v zimním semestru 2019/2020 je Justin Fitzpatrick

 

Program Ateliéru s hostujícím umělcem na UMPRUM v Praze v zimním semestru 2019/2020

Hostem v programu Ateliéru s hostujícím umělcem UMPRUM v zimním semestru 2019/2020 je Justin Fitzpatrick.

UMPRUM zve Fitzpatricka na doporučení Katedry volných umění jako v pořadí čtvrtého hostujícího umělce UMPRUM, po Nině Beier (LS 2018/2019 se zaměřením na kuturní významy objektů a materiálů), Davidu Maljkovićovi (ZS2018/2019, s těžištěm v médiu instalace) a Marie de Brugerolle (LS2017/2018, s volným zaměřením na performance).

 

 

Justin Fitzpatrick (1985, IRL), irský malíř a sochař. Samostatně vystavoval v Kevin Space ve Vídni, v Barbican Arts Trust v Londýně, byl vybrán do programu Bloomberg New Contemporaries.

Jeho obrazy připomínají středověké ikonografie formálně podobné symbolismu nebo art nouveau. V centru jeho zájmu stojí spojení metafory a metamorfózy, malba jako přejíždění po povrchu objektů a sémantické skoky mysli při asociativním srovnávání jedné věci s druhou. Typografické, textové a ornamentální prvky zdůrazňují přemýšlení o čitelnosti versus citlivosti a o tom, kdy se text fyzicky dotýká tělesnosti. V pozadí Fitzpatrickových prací vždy stojí zájem o historii queer identity.

Justina Fitzpatricka schválila KVU jako vhodného hostujícího umělce pro Ateliér s hostujícím umělcem UMPRUM v ZS 2019/2020 na zvláštní žádost studentů Ateliéru malby. Hostování Fitzpatricka bude čtvrtým semestrem v Ateliéru s hostujícím umělcem po Nině Beier (LS 2019, s tématem kulturních a politických obsahů objektů a materiálů), Davidu Maljkovicovi (ZS 2018, s těžištěm v tématu instalace, fotografie, filmu) a Marie de Brugerolle (LS 2018, performance). Stáž u Justina Fitzpatricka doporučujeme nejenom studentům zabývající se malbou, ale také sochařstvím, literaturou a queer dědictvím. Může být velmi přínosná i pro studenty užitých oborů.

 

Struktura výuky v ZS 2018

Hostující umělec Justin Fitzpatrick povede ucelený teoretický a praktický kurz zaměřený na malbu s přesahy. Výuka bude probíhat v angličtině.
Program ateliéru nebude bránit studentům v plnění ostatních předmětů jejich výuky, a to ani v termínech intenzivní výuky.

Rozvrh bude strukturován do pravidelných schůzek jednou týdně s českou kmenovou pedagožkou Slávou Sobotovičovou a intenzivních několikadenních bloků s Justinem Fitzpatrickem a kmenovou pedagožkou.

 

Přihlášky

Program je součástí Katedry volného umění UMPRUM a je primárně určen studentům této katedry, nicméně nabízí omezený počet míst i studentům jiných kateder. Stáž u Justina Fitzpatricka může být obzvláště přínosná i pro studenty dizajnérských oborů.

Ke studiu přijímá studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a semestrů, ve kterých uchazeči ukončují studium bakalářskou nebo diplomovou prací.

Studium v Ateliéru s hostujícím umělcem má statut studijní stáže. Podmínkou je řádné ukončení předešlého semestru a zápis do stávajícího semestru v předepsaném termínu. Pro přihlašování kontaktujte studijní oddělení UMPRUM.

Pro další informace kontaktujte kmenovou pedagožku ateliéru Slávu Sobotovičovou, ssobot@vsup.cz, 737 620 381