Hostující umělkyní UMPRUM v zimním semestru 22/23 je Marwa Arsanios
Vytvořeno: 5. 9. 2022 od Ateliér s hostujícím umělcem

Program Ateliéru s hostujícím umělcem UMPRUM v Praze v zimním semestru 2022/23

 
Hostující umělkyní UMPRUM v zimním semestru 2022/23 je
Marwa Arsanios.

Marwa Arsanios je umělkyně, filmařka a badatelka. Ve svém uměleckém výzkumu reviduje politické podmínky poloviny dvacátého století ze současné perspektivy se zvláštním ohledem na genderové souvislosti, urbanizmus a industrializaci. K výzkumu přistupuje kolaborativně a interdisciplinárně.
Samostatně vystavovala např. ve Skuc gallery in Lujubljana (2018), Beirut Art Center (2017); Hammer Museum, Los Angeles (2016); Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2016); Kunsthalle Lissabon, Lisbon (2015) a Art in General, New York (2015). Účastnila se skupinových výstav, například Documenta (2022), bienálí ve Varšavě (2019), Sharjah (2019), Gwangju (2018) nebo Benátkách (2013).

Marwa Arsanios je spoluzakladatelkou iniciativy 98weeks Research Project. 
Je laureátkou cen Georges de Beauregarda (2019) a Pinchuk Future Generation Art Prize (2012). Spoluzaložila 98weeks Research Project.
V letech 2011–2012 pracovala na výzkumu na Jan Van Eyck Academie v holandském Maastrichtu. Momentálně pracuje na doktorském projektu na Akademie der bildenden Kunst ve Vídni.


 

Název a téma semestru

 

Budování struktury

Jak zajistít různým spoluautorům se všemi jejich stanovisky a hlasy účast na procesu výroby díla?

Spolu se pokusíme vymyslet ideální a realistickou strukturu, která nám umožní pracovat v nejrůznějších formátech a rámcích, ať už myšlenkových, estetických či aktivistických. Inspirací nám budou anarchistické texty a praxe i zkušenosti iniciativ zabývajících se ekologickými či feministickými boji, sociálními podmínkami pro pracující či právem na užívání půdy.

Zaměříme se nad formou takové struktury ve vztahu k jejím funkcím, politice a hodnotám.

Práce v semestru bude kolektivní, ovšem s ohledem na individuální východiska účastníků.

 

Struktura výuky

Hostující umělkyně povede ucelený teoretický a praktický kurz.

Semestrální program je strukturován do intenzivních workshopů za její osobní účasti a několika online schůzek v průběhu semestru. Studenti se mimo to budou setkávat týdně s kmenovou pedagožkou a hosty programu.  

Výuka bude probíhat v angličtině.
Program ateliéru nebude bránit studentům v plnění ostatních předmětů jejich výuky, a to ani v termínech intenzivní výuky.

 

Přihlášky
Program je součástí Katedry volného umění UMPRUM a je primárně určen studentům této katedry, nicméně nabízí omezený počet míst i studentům jiných kateder.

Ke studiu přijímá studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a semestrů, ve kterých uchazeči ukončují studium bakalářskou nebo diplomovou prací.

Studium v Ateliéru s hostujícím umělcem má statut studijní stáže. Podmínkou je řádné ukončení předešlého semestru a zápis do stávajícího semestru v předepsaném termínu. Pro přihlašování kontaktujte studijní oddělení UMPRUM.

Pro další informace kontaktujte kmenovou pedagožku ateliéru Slávu Sobotovičovou, ssobot@vsup.cz, 737 620 381

 

 

Dosavadní hostující umělci UMPRUM a témata jejich kurzů:

LS 2021/2022 Viktor Timofeev: Polévka z procesu. Výhybky a návraty v umělecké praxi

ZS 2021/2022 Matt Mullican: Detaily z imaginárního vesmíru

LS 2020/2021 Maja Smrekar:  Dialog s různými partnery včetně mimo-lidských

ZS 2020/2021 Sam Lewitt: Měřítka

LS 2019/2020 Tyler Coburn: Alternativní scénáře, spekulativní strategie

ZS 2019/2020 Justin Fitzpatrick: Kritický potenciál malby

LS 2018/2019 Nina Beier: Kulturní významy objektů a materiálů

ZS 2018/2019 David Maljković: Přesahy instalace

LS 2017/2018 Marie de Brugerolle: Odkaz dějin performance