Ateliér designu nábytku a interiéru

Prezentace v Dubaji 

Studentky UMPRUM součástí expozice Czech Therapeutic Landscapes na EXPO 2020

Událost: 1. 10. 2021 - 31. 3. 2023
Diplomky a bakalářky 2020 

Představujeme absolventy Ateliéru designu nábytku a interiéru

Vytvořeno: 12. 10. 2020
Den otevřených dveří 2020 

On-line v Ateliéru designu nábytku a interiéru

Událost: 21. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

Dita Lešovská a Jitka Šemberová - Shift object series

Událost: 7. 10. 2020 - 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

D2 UMPRUM + Vary Guide

Událost: 7. 10. 2020 - 11. 10. 2020
Artsemestr jinak 

Klauzurní a semestrální práce LS 19/20

Vytvořeno: 17. 9. 2020
UMPRUM na Designbloku 2019 

Vrtiška & Žák - Lopa a Tuba

Událost: 17. 10. 2019 - 21. 10. 2019
UMPRUM na Designbloku 2019 

Finalisté z UMPRUM na Diploma Selection

Událost: 17. 10. 2019 - 21. 10. 2019
 

VRTIŠKA & ŽÁK slaví deset let

Událost: 10. 10. 2019 - 19. 10. 2019
UMPRUM na Designbloku 2019 

Klára Opravilová - Glow

Událost: 17. 10. 2019 - 22. 10. 2019
UMPRUM na Designbloku 2019 

Daniela Dvornická - Hodiny Silhouette

Událost: 17. 10. 2019 - 22. 10. 2019

 

Prostředí ve kterém žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jíme, spíme, sportujeme…
S interiéry a nábytkem se setkáváme na denní bázi. Zcela zásadně tyto dva elementy formují náš svět a ovlivňují naše chápání a estetické vnímání. V posledních letech zažívá design interiérů i nábytku velice silný vzestup, čímž se studentům otevírají nové potenciální možnosti pracovních příležitostí, či následného uplatnění v praxi.

Jádrem výuky by měla být praktická cvičení „kreativního uvažování“, na daná témata, díky kterým studenti získávají nové zkušenosti z praxe a rozšiřují si své obzory.
Chceme, aby si naši studenti uvědomovali dopad interiéru a nábytku na celkový charakter, ráz i funkci místa. Při navrhování bude kladen důraz
také na sociálně-společensko-historické konotace, vhodnost použitých materiálů vůči funkci, ceně a charakteru prostoru / produktu.

hlavní témata výuky:
- praktické užití kreativního myšlení
- diskuze a kritika
- tvorba modelů a prototypů sloužících  ověření proporcí, vztahů a ergonomie
- seznamování se s aktuálními trendy, technologiemi a materiály, důraz na environmentální přístup
- základy práce s 3D programy, tvorba výkresů a výstupů za pomocí počítačů
- schopnost prezentace, prohlubování rétorických schopností
- tvorba relevantních výstupů pro následnou praxi

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Roman Vrtiška
MgA. Vladimír Žák

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Petr Hák

KONTAKTY
roman.vrtiska@umprum.cz / vladimir.zak@umprum.cz / petr.hak@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
studenti čtvrtek od 9:00 / event. pondělí od 9:00
veřejnost po individuální domluvě 

ADRESA
Design nábytku a interiéru
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Nám. Jana Palacha 80
Praha
116 93 

číslo dveří: 308 / 3.patro