Ateliér designu nábytku a interiéru

Výstava 

Mini Wonders v Tokiu

Událost: 23. 5. 2018 - 22. 6. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Matěj Janský: Like My Pinstagram!

Událost: 18. 5. 2018 - 10. 6. 2018
Artsemestr 

Artsemestr zima 2018

Událost: 24. 1. 2018 - 30. 1. 2018
Spolupráce 

Pavlína Kruteková a Jan Večerek zvítězili v soutěži firmy Flos

Vytvořeno: 29. 11. 2017
Artsemestr 

Artsemestr léto 2017

Událost: 6. 6. 2017 - 10. 6. 2017
Spolupráce 

Ateliér designu nábytku a interiéru a RIM Design Lab

Vytvořeno: 11. 5. 2017
Úspěch 

11 studentů UMPRUM ve finále Diploma Selection 2016

Událost: 27. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Výstava 

Jiří Pelcl / Velké & malé objekty

Událost: 24. 9. 2015 - 23. 11. 2015
Paris Design Week 

Ateliér designu interiéru a nábytku vystavuje v Paříži!

Událost: 6. 9. 2015 - 12. 9. 2015

 

Prostředí ve kterém žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jíme, spíme, sportujeme…
S interiéry a nábytkem se setkáváme na denní bázi. Zcela zásadně tyto dva elementy formují náš svět a ovlivňují naše chápání a estetické vnímání. V posledních letech zažívá design interiérů i nábytku velice silný vzestup, čímž se studentům otevírají nové potenciální možnosti pracovních příležitostí, či následného uplatnění v praxi.

Jádrem výuky by měla být praktická cvičení „kreativního uvažování“, na daná témata, díky kterým studenti získávají nové zkušenosti z praxe a rozšiřují si své obzory.
Chceme, aby si naši studenti uvědomovali dopad interiéru a nábytku na celkový charakter, ráz i funkci místa. Při navrhování bude kladen důraz
také na sociálně-společensko-historické konotace, vhodnost použitých materiálů vůči funkci, ceně a charakteru prostoru / produktu.

hlavní témata výuky:
- praktické užití kreativního myšlení
- diskuze a kritika
- tvorba modelů a prototypů sloužících  ověření proporcí, vztahů a ergonomie
- seznamování se s aktuálními trendy, technologiemi a materiály, důraz na environmentální přístup
- základy práce s 3D programy, tvorba výkresů a výstupů za pomocí počítačů
- schopnost prezentace, prohlubování rétorických schopností
- tvorba relevantních výstupů pro následnou praxi

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Roman Vrtiška
MgA. Vladimír Žák

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Petr Hák

KONTAKTY
roman.vrtiska@vsup.cz / vladimir.zak@vsup.cz / petr.hak@vsup.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
studenti čtvrtek od 9:00 / event. pondělí od 9:00
veřejnost po individuální domluvě 

ADRESA
Design nábytku a interiéru
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Nám. Jana Palacha 80
Praha
116 93 

číslo dveří: 308 / 3.patro