Ateliér designu nábytku a interiéru

Ocenění 

EDIDA - Designéři roku Studio Vrtiška&Žák

Vytvořeno: 5. 3. 2019
Ocenění 

Cena BIG SEE pro VRTIŠKA ŽÁK za instalaci výstavy Přetlak

Vytvořeno: 12. 12. 2018
Gratulujeme 

Úspěchy UMPRUM na Designbloku 2018

Vytvořeno: 29. 10. 2018
UMPRUM na Designbloku 2018 

D2 pro Swissdent

Událost: 25. 10. 2018 - 29. 10. 2018
Nominace 

3 absolventi ve finále Designblok Diploma Selection

Událost: 25. 10. 2018 - 29. 10. 2018
UMPRUM na Designbloku 2018 

Yard sale! - untitled_collective v Holešovické Šachtě

Událost: 25. 10. 2018 - 29. 10. 2018
UMPRUM na Designbloku 2018 

Studio Vono - Adam Štok a Monika Kozderková

Událost: 25. 10. 2018 - 29. 10. 2018
Ocenění 

Zimní stadion Škoda Icerink Stavbou roku 2018

Vytvořeno: 10. 10. 2018
UMPRUM na Designbloku 2018 

Roman Vrtiška a Vladimír Žák - Kolekce pro Javorinu

Událost: 25. 10. 2018 - 29. 10. 2018
Výstava 

Mini Wonders v Tokiu

Událost: 23. 5. 2018 - 22. 6. 2018

 

Prostředí ve kterém žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jíme, spíme, sportujeme…
S interiéry a nábytkem se setkáváme na denní bázi. Zcela zásadně tyto dva elementy formují náš svět a ovlivňují naše chápání a estetické vnímání. V posledních letech zažívá design interiérů i nábytku velice silný vzestup, čímž se studentům otevírají nové potenciální možnosti pracovních příležitostí, či následného uplatnění v praxi.

Jádrem výuky by měla být praktická cvičení „kreativního uvažování“, na daná témata, díky kterým studenti získávají nové zkušenosti z praxe a rozšiřují si své obzory.
Chceme, aby si naši studenti uvědomovali dopad interiéru a nábytku na celkový charakter, ráz i funkci místa. Při navrhování bude kladen důraz
také na sociálně-společensko-historické konotace, vhodnost použitých materiálů vůči funkci, ceně a charakteru prostoru / produktu.

hlavní témata výuky:
- praktické užití kreativního myšlení
- diskuze a kritika
- tvorba modelů a prototypů sloužících  ověření proporcí, vztahů a ergonomie
- seznamování se s aktuálními trendy, technologiemi a materiály, důraz na environmentální přístup
- základy práce s 3D programy, tvorba výkresů a výstupů za pomocí počítačů
- schopnost prezentace, prohlubování rétorických schopností
- tvorba relevantních výstupů pro následnou praxi

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Roman Vrtiška
MgA. Vladimír Žák

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Petr Hák

KONTAKTY
roman.vrtiska@vsup.cz / vladimir.zak@vsup.cz / petr.hak@vsup.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
studenti čtvrtek od 9:00 / event. pondělí od 9:00
veřejnost po individuální domluvě 

ADRESA
Design nábytku a interiéru
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Nám. Jana Palacha 80
Praha
116 93 

číslo dveří: 308 / 3.patro