Ateliér designu nábytku a interiéru

Artsemestr 

Artsemestr léto 2017

Událost: 6. 6. 2017 - 10. 6. 2017
Spolupráce 

Ateliér designu nábytku a interiéru a RIM Design Lab

Vytvořeno: 11. 5. 2017
Úspěch 

11 studentů UMPRUM ve finále Diploma Selection 2016

Událost: 27. 10. 2016 - 31. 10. 2016

 

Prostředí ve kterém žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jíme, spíme, sportujeme…
S interiéry a nábytkem se setkáváme na denní bázi. Zcela zásadně tyto dva elementy formují náš svět a ovlivňují naše chápání a estetické vnímání. V posledních letech zažívá design interiérů i nábytku velice silný vzestup, čímž se studentům otevírají nové potenciální možnosti pracovních příležitostí, či následného uplatnění v praxi.

Jádrem výuky by měla být praktická cvičení „kreativního uvažování“, na daná témata, díky kterým studenti získávají nové zkušenosti z praxe a rozšiřují si své obzory.
Chceme, aby si naši studenti uvědomovali dopad interiéru a nábytku na celkový charakter, ráz i funkci místa. Při navrhování bude kladen důraz
také na sociálně-společensko-historické konotace, vhodnost použitých materiálů vůči funkci, ceně a charakteru prostoru / produktu.

hlavní témata výuky:
- praktické užití kreativního myšlení
- diskuze a kritika
- tvorba modelů a prototypů sloužících  ověření proporcí, vztahů a ergonomie
- seznamování se s aktuálními trendy, technologiemi a materiály, důraz na environmentální přístup
- základy práce s 3D programy, tvorba výkresů a výstupů za pomocí počítačů
- schopnost prezentace, prohlubování rétorických schopností
- tvorba relevantních výstupů pro následnou praxi

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Roman Vrtiška
MgA. Vladimír Žák

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Petr Hák

KONTAKTY
vrtiska@vsup.cz / zak@vsup.cz / hak@vsup.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
studenti čtvrtek od 9:00 / event. pondělí od 9:00
veřejnost po individuální domluvě 

ADRESA
Design nábytku a interiéru
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Nám. Jana Palacha 80
Praha
116 93 

číslo dveří: 308 / 3.patro

SEZNAM STUDENTŮ

Bc.

Dita Lešovksá                         

Jitka Šemberová                     

Linda Urychová                       

Matěj Neubert                         

Ihor Sabadosh                        

Klára Tauschová                     

Pavlína Kruteková                   

Ondřej Lalák                           

Natálie Bocková                      

Cyril Dunděra                          

Adam Štok                              

David Šesták                           

Marek Šestak

Jan Večerek 

Barbora Vildová                          

 

Mg.

Matěj Janský
Johana Němečková

Iveta Čermáková

Jana Trombíková

Jan Mikoška