Představujeme absolventy Ateliéru designu nábytku a interiéru
Vytvořeno: 12. 10. 2020 od Ateliér designu nábytku a interiéru

Diplomky a bakalářky 2020
tentokrát on-line

 

 Vzhledem k aktuálnímu dění a všem opatřením proti šíření nákazy koronavirem pořádá UMPRUM výstavu Diplomky a bakalářky on-line.
Prohlédněte si práce jednotlivých čerstvých absolventů Ateliéru designu nábytku a interiéru UMPRUM.

Absolventi magisterského studia

Jana Trombíková - Rakev Scaber

Rakev Scaber usiluje o rehabilitaci pohřebních rituálů, přičemž hlavním prostředkem je příroda, v jejímž nekonečném koloběhu života a jisté nesmrtelnosti můžeme hledat útěchu. Svou tvarovou podobností je název Scaber inspirován malým tvorem, Stínkou obecnou neboli Porcellio scaber, jenž tomuto životnímu cyklu v přírodě napomáhá. Nová vizualita, kterou Scaber přináší, navozuje jiný typ atmosféry při pohřbu, než jsme zvyklí, taktéž reaguje na průběh rozloučení a pocity pozůstalých. Organické tvarosloví docílené pomocí proutí, jež samo o sobě působí příjemným a rituálním dojmem, je důležitým prostředkem k vyvolání konejšivých emocí. Díky zlehka průsvitnému rastru navozuje stále pocit blízkosti i když je rakev zavřená. Scaber nabízí alternativu rozloučení u otevřené rakve, kdy je pozůstalý zahalen do lněného plátna, jako citlivou variantu i těm, kteří si chtějí uchovat živou vzpomínku na zesnulého. Scaber nabádá k tomu, abychom si uvědomili, že pohřeb lze pojmout jakýmkoliv osobitým způsobem a nemusíme být svázáni konvencí. Hlavní je, abychom danou chvíli opravdu prožili a vytvořili tak vzpomínku, která nám pomůže se s odchodem blízké osoby vyrovnat a smířit. Svou myšlenkou, materiálem a způsobem řemeslného zpracování v sobě snoubí nejen úctu k člověku ale také k Zemi, ze které vzešel.

Barbora Vildová - Apatie

Diplomová práce nazvaná Apatie uvažuje o současném stavu designu, hledání jeho společenské odpovědnosti v kontextu dnešního světa, i jeho vnímání širokou veřejností. Upozorňuje na rostoucí neschopnost vztahovat se k našemu žitému prostředí i věcem, které jej naplňují. Prostřednictvím autorské knihy s názvem 'Kniha. O místech, prostorech a věcech kolem nás’ zkoumá fenomény místa, prostoru, věci a domova. Tedy pojmů, které toto naše nejbližší žité prostředí utvářejí. Kniha má za cíl apelovat na čtenáře z laické, ale i odborné veřejnosti, pracovat s jeho vlastní zkušeností a přimět jej k opětovnému uvažování nad těmito pojmy, které každého z nás dennodenně ovlivňují.

Absolventi bakalářského studia

Matěj Neubert - Hodiny

V ramci me bakalarske prace zpracovavam projekt verejnych hodin pro mesto Dobřichovic. Práce to není jednoduchá, ale která není ;).

Barbora Vildová - Apatie

Jana Trombíková - Rakev Scaber

Matěj Neubert - Hodiny

Cyril Dunděra

Ondřej Lalák

Pham Quang Huy

Jan Večerek