Prezentace UMPRUM v rámci Railway Interiors
Vytvořeno: 20. 11. 2015 od Katedra designu

Na mezinárodní konferenci Railway Interiors 3.-4.11.2015 v Praze, kde vystoupila řada světových designérů z oblasti interiérů dopravy, byla také představena Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Její pedagog Tomáš Fassati připravil prezentaci o výzkumech rozdílu povrchního a skutečného komfortu. VŠUP zde byla představena připomínkou známých prací jejích pedagogů a absolventů v oblasti hromadné dopravy (R. Vaněk – orient. systém Praž. metra; J. Špaňhel – křeslo pro pendolino; A. Najbrt – corporate identity Českých drah, D. Karásek – mobiliář mm-cité pro dopravní terminály) a ukázkami studentských prací věnovaných interiérům železniční dopravy. Více na http://www.railwayinteriors-expo.com