HERRMANN & COUFAL : BEYOND
Vytvořeno: 3. 4. 2017 od Ateliér produktového designu

Student Matěj Coufal a absolvent Eduard Herrmann, oba z Ateliéru produktového designu vedeného Michalem Froňkem a Janem Němečkem, se představí na společné výstavě HERRMANN & COUFAL : BEYOND.

5. 4.–2. 6. 2017

 

vernisáž výstavy: 4.4. od 19 hodin

Kvalitář
Senovážné nám. 1628/17, Praha 1

 

kurátor výstavy: Jan Dotřel

 

Způsob, jakým se Eduard a Matěj v galerii Kvalitář rozhodli prezentovat svou tvorbu mluví příznačně sám za sebe. Vystavování umění a designu stylu “whitecube” (tedy zasazení objektů do prostoru, který je co nejvíce minimalistický) je zde přetvořen v doslova živý a dynamický celek. Rostliny zde neaspirují do statusu umění, ale více ukazují k  přístupu, jakým Eduard a Matěj pracují obecně. Jejich myšlenky i realizace volně rostou, transformují se, přesouvají se . Rozhodli se zde vytvořit prostředí, které je vytrženo z běžné skutečnosti, normativnosti a které se více podobá zážitku zjitřených smylů, nabádající pozornost někam “jinam”.

Zastavme se na chvíli u svítidla Gong. Tvar konstrukce světla zcela nepokrytě čerpá svou inspiraci z prastarého (možná více meditativně zvukového, než hudebního) asijského nástroje. V tomto případě Gong nepracuje se zvukem, nýbrž se světlem. Světlem které svítí konstantním, tlumitelným kruhovým světlem, které se dá 360 stupňů otáčet kolem své osy. Smysl gongu spočívá ve vstupní inciciaci do obřadu, rozhodnutím jednoho velice podstatného okamžiku, či v ukončení důležitého procesu, ať už se jedná o obřad, meditaci, nebo zápas.

Jistá míra transcendentálnosti, tedy čehosi překračujícího známou zkušenost je v tvorbě Eduarda a Matěje znatelně přítomná. Od toho jsme odvíjeli i název výstavy Beyond tedy za, na druhu stranu, mimo měřitelné, mimo. Tyto významy popisující určité charakteristiky jejich tvorby, v sobě však nemají patos plný vážnosti, ale spíše odkazují k nebržděnému a plynulému procesu tvoření. Velká míra komplexnosti v sobě vždy obsahuje aspekt neuspořádanosti a velká míra kreativity znamená i jistou míru bláznovství. Eduard a Matěj jsou totiž velmi kreativní podivíni.

Velkou sofistikovanost lze nacházet v jejich návrzích městského mobiliáře. Snaha o pochopení principů, které má každý funkční městský urbanismus, Eduard a Matěj přetvářejí v nové solitéry, jakým je například parková lavička Satellite. Více než pouhá lavička, je Satellite sochou a úkrytem před nepřítomností soukromí, které chtě nechtě každá větší aglomerace způsobuje. Satellite svého uživatele doslova obklopí a díky svému soustřednému tvaru usměrňuje příchozí zvukové vlny a poskytne tak vzácný luxus ticha. Nyní si návštěvníci galerie Kvalitář mohou lavičku prohlédnout a vyzkoušet v našem, městském domácím prostředí, tedy přímo na Senovážném náměstí. 

Beyond není jen transcendencí a překračováním za, ale i pohybem tam-sem. Tento pohyb, rychlé přesměrování kinetické energie od jednoho ke druhému, je zhmotněn v dřevěném stolu, který tvoří dominantu této instalace. Tento stůl může (ale nutně nemusí) sloužit ping-pongu. Eduard a Matěj se rozhodli v galerii Kvalitář představit nový produkt a byl to právě stůl (jméno?), který (jak oni sami říkají) tak dobře vystihuje i jejich strategii práce: totiž neustálé přepinkávání vlastních nápadů tomu druhému a naopak.