Kůže a její aplikace v interiéru
Vytvořeno: 7. 10. 2019 od Ateliér produktového designu

Kůže a její aplikace v interiéru

17. 10. - 21. 10. 2019

 

Ateliér produktového designu představí na Designbloku svůj nejnovější bakalářský projekt "Kůže a její aplikace v interiéru", kterého se účastnilo celkem pět studentů.

Společným tématem pro bakalářské práce Ateliéru produktového designu se stala kůže a její aplikace v interiéru.  Materiál, k němuž se váže jedno z nejstarších výrobních odvětví. Vždy měl své místo a využití. A to i v dnešní době, kdy jeho užívání a výroba bývají často středem kontroverzí a dohadů. Vzniklo pět projektů, interiérových doplňků, se zcela individuálním přístupem a vnímáním problematiky užití tohoto přírodního materiálu. Projekty toto téma zpracovávají z etického, estetického i funkčního hlediska. Každý z těchto aspektů je brán v potaz. Spojuje je respekt materiálu a precizní řemeslné zpracování, kterého bylo možné dosáhnout ve spolupráci s Ondřejem Šímou a jeho brašnářskou dílnou.

I když je zde patrný individuální přístup každého autora, spojuje je respekt k materiálu a precizní řemeslné zpracování.  Součástí vystavené kolekce je subtilní lehátko Terezie Lexové využívající lisovanou useň Second Skin. Němého sluhu pro uložení jedinečných předmětů Piedestal s využitím kůže vytvořila Natálie Navrátilová. Pohled architekta vnesl do konstrukce stolku Statics z betonových bloků a kožených popruhů Štěpán SmetanaLudmila Esterková využila kůži jako estetický a funkční materiál pro stěny likérníku Chin Chin.  Se zcela odlišným přístupem přišel Tomáš Rachunek, který našel přírodní alternativu kůže v houbách. Z tohoto materiálu pak dal vzniknout lampám Mycophyta.

 

 

Lehátko Second Skin - Terezie Lexová

Bakalářská práce se zabývá kůží ve smyslu hmoty nebo povrchu a studiem jejích podob. Využívám organické formy přírodní usně v kontrastu s průmyslovým kovem. S důrazem na kožedělné řemeslo vytvářím technologií lisování kožený reliéf sedací části lenošky, který je funkčním prvkem, ale i dominantou a dekorem celého produktu.

Interiérová lenoška na subtilní kovové konstrukci s povrchem z lisované usně, inspirovaná modifikacemi naší vlastní kůže a její schopností pamatovat si.

Piedestal - Natálie Navrátilová

 Němý sluha se v bakalářské práci mění v piedestal sloužící k vystavení jedinečných předmětů. Může se jednat o módní doplňky, ale i předměty které mají výjimečný význam jen pro svého majitele a odrážejí tak jeho osobnost. Z tohoto důvodu jsou objekty s nadsázkou umístěny v pomyslném rámu.

Piedestal nabízí tři způsoby odložení oděvu či malých předmětů.

Ramínko v podobě vyklenutí v horní části rámu. Možnost přehození oděvu přes horizontální příčku procházející rámem nebo odložení na misku, která vytváří prostor pro módní doplňky a drobné předměty. 

 

Statics - Štěpán Smetana

 Projekt Statika se zabývá rolí odkládacího stolku jako sochy v současném interiéru. Pokouší se prozkoumat  vývoj konceptuálního designu v současných postupech navrhování.

Otevírá často nevyřčené otázky se záměrem najít vlastního příběh ve finálním objektu. Příběhem o živočišnosti a síle kůže, který je prvotním impulsem pro vytvoření doplňku do interiéru.

Opouští estetické a haptické vlastnosti tohoto materiálu a soustředí se na její fyzikální vlastnosti, jako je ochrana, zpevnění či stahování. Za pomoci kůže se pokouší zkrotit hmoty kamene, jako živý organismus. Pocity křehkosti a nerovnováhy, kdy jednotlivé elementy nejsou schopné fungovat jeden bez druhého jsou zde zásadními momenty ztvárnění životnosti. Tyto principy objekt Statika zhmotňuje skrze statické modely, demonstrované elementárními tvary a materiály, které zdůrazňují svou tektoniku. Záměrně pracuje s přírodními materiály, které podléhají stárnutí, zásadní vlastností žádané životnosti a křehkosti projektu Statika.

"Chin Chin" - Ludmila Esterková

 Likérník, inspirovaný tradicemi, zvyky a temperamentem Jižní Moravy.

Bakalářská práce spojuje barovou skříň s koktejlovým stolem. Likérník, kolem kterého se utváří komunita a veškerý děj při degustování jídla a pití v privátním prostředí. Stejně jako na folklórních hodových slavnostech, které jsou pro Moravu tak typické, a od nepaměti spojované s oslavou, pospolitostí lidí i konzumací dobrého alkoholu a pokrmů.

Dřevěná skříňka s koženou aplikací, inspirovanou stopovou vůní kůže, kterou lze najít v charakteru některých červených vín. Použité materiály umožňují vhodné skladování vybraného alkoholu i jeho servisu.

Mycophyta 2.0 - Tomáš Rachunek

 Žijeme na okraji klimatické krize. V době, která je určována masovou poptávkou, ve které je prioritou rychlá a snadná produkce zboží bez ohledu na udržitelnost nebo dopad na životní prostředí. Typickým příkladem tohoto přístupu jsou koželužny - vysoká uhlíková stopa způsobená chovem skotu, intoxikace vod a obrovské znečištění ovzduší. To je cena, kterou planeta splácí za touhu spotřebitelů.

 Již 5 000 let před naším letopočtem byli lidé schopni vytvořit materiál podobný kůži z cizopasné houby obývající stromy Fomes fomentarius (choroše). Toto řemeslo bylo předáváno z jednoho na druhého po dobu 7 000 let, dokud nezmizelo.

Mycophyta 2.0 je objekt, který odráží celou historii, výhody a vlastnosti, které jsou nad rámec toho, co nám může svět hub nabídnout

Terezie Lexová - Second Skin

Natálie Navrátilová - Piedestal

Štepán Smetana - Statics

Ludmila Esterková - Chin Chin

Tomáš Rachunek - Mycophyta

Foto Agnes Willow a Jakub Delibalta