Mechanical
Vytvořeno: 4. 9. 2018 od Ateliér produktového designu

Mechanical
Výstava studentů a čerstvých diplomantů Ateliéru produktového designu UMPRUM na Design September v Bruselu

6. 9. – 30. 9. 2018

Pražský dům
Avenue Palmerston 16
Brusel, Belgie

Ateliér produktového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se na Design September v Bruselu představí již posedmé. Tentokrát si připravil hravou instalaci plnou strojků a tradičně vyráběných zařízení Mechanical.

V současné době rozšíření počítačových dovedností a programů, získávají studenti stále lepší nástroje a možnosti, které jim otvírají nové kreativní prostory. Je ale pochopitelné, že fokus na virtuální prostředí často znamená i ztrátu řemeslné zručnosti a především ztrátu kontaktu s výrobním prostředím.

Návratem k analogovým technologiím, kresbě, skicování a tvorbě modelů v různých typech dílen jsme chtěli ve studentech podpořit materiálovou „citlivost“ a pochopení historických souvislostí.  Naše prezentace se zaměřuje na mechanický pohon různých výrobků či výtvarných objektů“, říká k zadání jeden z vedoucích ateliéru prof. Jan Neměček.   

 Studenti Ateliéru produktového designu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové se zadání chopili s velkou chutí a kreativitou. Vytvářeli hodiny, gramofony, hračky či pohyblivé skulptury, které využívají „vnitřnosti“ starých budíků, šicí stroje, mechanické natahovací hračky.

 „Věříme v hravost, ale i brutální estetiku strojů, která nám může pomoci rozšířit naše virtuální obzory. V naší prezentaci se zaměřujeme také na spolupráci s výrobci, například gramofony studentů v bakalářském studiu byly vytvořeny s legendárním tvůrcem Hi-Fi techniky SEV Litovel, který je celosvětově uznávaný. Petr Vykoukal i Matěj Coufal zaujali rakouského distributora — firmu Pro-ject, která s litovelskou firmou dlouhodobě spolupracuje“, říká druhý vedoucí prof. Michal Froněk.

 Další z analogových postupů při výrobě, který se na letošním Design September představí, je diplomní projekt Johany Němečkové - sedací venkovní nábytek pro firmu Meyto. Aktuální tvarosloví, použitá technologie, ale i tlumená barevnost zaujala už na letní prezentaci v rámci školní výstavy UMPRUM.
Dominik Novák z prvního ročníku vytvořil ready-made objekt ze starého mechanického gramofonu na kliku. Jeho autodráha nás vrací o pár desítek let zpět, do doby, kdy si děti hrály v „reálném“ světě.
V neposlední řadě mohou návštěvníci „ochutnat“ design Jakuba Jarcovjáka, který navrhl pro firmu Ambiente přenosný gril inspirovaný tradičním vařením na otevřeném ohni.

Zkrátka znovu zpět! Mechnical.

 

 

Výstava Mechanical se uskuteční za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Pražského domu v Bruselu a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v rámci festivalu Brussels Design September Festival.

 

Vystavující: Aneta Honzová, Petr Vykoukal, Kateřina Kučerová, Matěj Coufal, Dominik Novák, Natálie Navrátilová, Johana Němečková, Aleš Kachlík, Jakub Jarcovják
Kurátoři výstavy: Jan Němeček a Michal Froněk
Architektonické zpracování výstavy: Štěpán Smetana a Natálie Navrátilová
Grafické zpracování: Simona Koutná a Anežka Minaříková
Fotografie: Peter Fabo

 


O Ateliéru produktového designu
Ateliér produktového designu je od roku 1999 veden bývalými absolventy UMPRUM prof. Michalem Froňkem a prof. Janem Němečkem ze studia Olgoj Chorchoj. Princip studia v tomto ateliéru je založen na týmové spolupráci a úkoly jsou řešeny formou dialogu při zachování svrchovanosti jednotlivých autorských individualit. V rámci možností je studijní proces spojen s praxí, tedy s výrobci. Konkurenceschopnost budoucích tvůrců závisí na spojení talentu, tvořivosti, inteligence, pracovitosti, znalostech, orientaci v mezinárodním dění a citlivosti k vlastním tvůrčím kořenům. Ateliérem mimo jiné prošli: Jan Čtvrtník, Jan Čapek, Vladimír Žák, Roman Vrtiška, Filip Streit, Jan Tuček, Dominika Applová, Veronika Loušová, Lucie Koldová, Anna Hanzalová-Kozová, Petr Mikošek, Adam Tureček, Daniel González, ...

 

O Design September v Bruselu a roli Pražského domu
Festival Brussels Design September je největší přehlídkou designu v Belgii. Město Brusel každoročně hostí po dobu jednoho měsíce desítky kulturních a komerčních akcí, které nabízejí setkání odborné i širší veřejnosti s belgickými a mezinárodními designéry. Letošní ročník je 13. v pořadí, jeho cílem je prezentovat nejnovějšími trendy v belgickém a mezinárodním designu s důrazem na multidisciplinární styl různých vlivů, řemesel a profesí.
Design v nejrůznějších formách zaujímá stále důležitější místo i v každodenním životě města Bruselu: městský mobiliář, instalace, osvětlení, inovace návrhářů v městské krajině. Festival přispívá pozitivním způsobem k prestiži města a jeho hospodářské a turistické činnosti.

Zastoupení hlavního města Prahy při Evropské unii bylo otevřeno v roce 2002. Jeho klíčovým posláním je trvale zajišťovat povědomí o Praze a jejích zájmech mezi představiteli evropských institucí a dalších relevantních organizací. Důležitými oblastmi činnosti Pražského domu jsou evropské fondy a agenda Výboru regionů, stejně jako pořádání kulturních aktivit, které významným způsobem přispívají k získávání a upevňování důležitých vazeb směrem do institucí EU a slouží k prezentaci hlavního města Prahy.

Tisková zpráva ke stažení