OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce
Vytvořeno: 1. 12. 2016 od Ateliér produktového designu

OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce

 

9. 12. 2016 – 16. 4. 2017

Vernisáž 8. 12. v 18 hodin

 

 

Uměleckoprůmyslové muzeum (Hlavní výstavní prostor)
Husova 14, Brno

 

"Rok designu" Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie uzavře retrospektivní výstava renomovaného studia Olgoj Chorchoj, které více než dvacet pět let spojuje dvojici designérů a architektů Michala Froňka a Jana Němečka. Aktuální produkce Olgoj Chorchoj představuje technicky i esteticky kvalitní český design, který směle konkuruje na globalizovaném trhu. Oba designéři zároveň vedou již od roku 2000 Ateliér produktového designu UMPRUM. Výstava bude komplexním představením jejich činnosti od počátku 90. let dodnes, a to v celé její šíři – od produktového designu až po architekturu.Mimo jejich realizací se zde představí i práce jejich absolventů.

Výstavu s Rostislavem Koryčánkem kurátorsky připravila Lada Hubatová-Vacková, která je také pedagožkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 

 

Michal Froněk (*1966) a Jan Němeček (*1963) založili studio Olgoj Chochoj v roce 1990. Tehdy byli mladými studenty proslulého designéra Bořka Šípka, který začal po sametové revoluci vyučovat na VŠUP v Praze. Šípkovo zaujetí emocionální, nespoutanou postmodernou navazující na historické dekorativní styly a řemeslnou tradici studentům doslova „otevřelo svět“. Už kolem poloviny devadesátých let se ale dvojici Olgoj Chorchoj –  jak sami říkají – „šípkovské postmoderní emoce přejedly“. Tehdy se začínali postupně přiklánět ke strohým, logičtějším formám neomodernismu, aniž by ovšem ve svém výrazu postmoderní hravost zcela vytěsnili.

 

Designérská koncepce Olgoj Chorchoj je vědomým propojením účelu a krásy, inženýrské konstrukce s výtvarným tvarováním, spojením moderních robotizovaných technologií a tradičních rukodělných řemesel, racionality a elegance. Logiku i emoci lze považovat za charakteristický projev jejich tvůrčí identity a v tomto smyslu byl zvolen podtitul výstavy.  

 

 

Novátorství a tradice, generační kontinuita

 

Pozornost Olgoj Chorchoj se zaměřuje na spolupráci s tradičními českými fabrikami, z nichž mnohé byly po letech socialistického znárodňování průmyslových podniků ve stavu provizoria. Olgoj Chorchoj jsou v pozadí úspěšného restartu řady z nich; připomeňme zejména firmy TON, Bomma, Moser, Kavalier Glass, Prim, Mikov, a další. Olgoj Chorchoj a jejich produkce tak mohou být charakteristickým příkladem progresivní transformace zdejší průmyslové sféry po roce 1989, během níž se zkostnatělý socialistický systém postupně proměňoval v neoliberální kapitalismus volného trhu. Jsou nositeli řady prestižních ocenění: za své návrhy Olgoj Chorchoj získal dvakrát cenu Designér roku.

 

Přínos Michala Froňka a Jana Němečka tkví také v jejich působení v roli vedoucích Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde své zkušenosti přenášejí na studenty – další potenciální osobnosti českého designu. Prezentace produktů jejich úspěšných absolventů bude součástí výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně.

 

 

Koncepce výstavy

 

„Výstava v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu je zpětným ohlédnutím za dosavadní prací Olgoj Chorchoj. Tato retrospektiva není jen chronologickým vystavením realizací OCH, ale pokusem o výběrovou tematizaci důležitých momentů jejich profesní dráhy. Významnou roli hraje i volba výstavnického řešení, která záměrně kombinuje prvky postmoderní teatrality, vizuální umělecké instalace s modernistickým smyslem pro řád, srozumitelnost a didaktičnost.
I pro výstavní pojetí by tedy měl platit zdánlivě paradoxní podtitul výstavy, jímž je: Logika emoce,“ komentuje koncepci kurátorka výstavy Lada Hubatová-Vacková.

 

Výstava bude rozdělena do šesti samostatných oddílů, z nichž každý bude reflektovat jiné období a jiné směřování designérů.

 

1. PŘEDOBRAZY VĚCÍ. Různé historické objekty, které inspirují OCH.

 

2. MARNOTRATNÉ TVARY. Postmoderní design OCH raných devadesátých let, který je autorsky instalován Jiřím Černickým.

 

3. PRŮHLEDNÉ TVAROVÁNÍ. Návrat ke strohým formám neomodernismu, které jsou uplatněny ve sklářských technologiích.

 

4. CZECH-TECH. Nábytkový design, který vychází z tradičních lokálních postupů, ale zároveň testuje inovativní možnosti nových technologií a materiálů.

 

5. ELEGANTNÍ PURISMUS. Architektura, která je formálně jednoduchá, účelná, technologicky inovativní, ale i vytříbeně estetická.

 

6. NOVÁ KREV. Produkce vybraných absolventů, kteří studovali v Ateliéru produktového designu Olgoj Chorchoj na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

 

 

 

Katalog Olgoj Chorchoj: Logika emoce

 

K výstavě je vydán stejnojmenný katalog, který představuje profesní dráhu Olgoj Chorchoj v oblasti designu, architektury a výstavnictví formou sedmi autorských esejů, rozhovorem s Michalem Froňkem a Janem Němečkem a kompletním soupisem jejich dosavadních realizací.  Autoři textů: Tulga Beyerle, Andrea Březinová, David Crowley, Michael Horsham, Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek, Adam Štěch, Petr Volf, Jan Wollner.

 

Grafickou podobu katalogu a stejně tak i vizuál propagační kampaně vytvořilo studio Marvil, jmenovitě Jiří Karásek a Tereza Pavelková. Foto: Salim Issa.

 

 

Další informace:

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2016/olgoj-chorchoj-logika-emoce.aspx 

 


Číst více...