Terezie Lexová & Štěpán Smetana - Mirror Stage
Vytvořeno: 13. 10. 2018 od Ateliér produktového designu

Mirror Stage

25. 10. – 29. 10. 2018
Openstudio, Openstudio, Průmyslový palác, Výstaviště 67, Praha 7

 

Studenti Ateliéru produktového designu UMPRUM Terezie Lexová a Štěpán Smetana budou na letošním designbloku prezentovat svou kolekci zrcadel Mirror Stage.

Znáte dětské hry rozpoznávání sebe samého před zrcadlem? První uvědomění si svého vlastního Já. Od této chvíle hledáme ucelený obraz sebe sama. Identifikujeme se s představou někoho schopnějšího a úplnějšího.  Započíná naše cesta z imaginárního prostoru zrcadlení, kde vzniká Já a naše identita, přes prostor symbolický, neosobní sféru společnosti, ve které přijímáme své místo. Místo tvořící značnou část toho, co nazýváme realitou. Pojďte to prožít znovu. Zjistěte, kým jste.

Zrcadla mirror stage, asambláž rukou, nohou a povrchů. Osvobození zrcadla do prostoru, kde žije svým vlastním životem.