Ateliér průmyslového designu

Artsemestr jinak 

Klauzurní a semestrální práce LS

Vytvořeno: 17. 9. 2020
 

Ateliér průmyslového designu vyučuje na Instagramu, představuje vize života v karanténě

Vytvořeno: 15. 5. 2020
 

Grant Technologické agentury ČR - TAČR pro Ateliér průmyslového designu a Ateliér textilní tvorby

Ateliér textilní tvorby a Ateliér průmyslového designu UMPRUM získaly grant Technologické agentury ČR - TAČR na podporu výzkumu a inovací. Zaměří se na výzkum v oblasti digitalizace našívání skleněných komponentů na textil a umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení.

Oba vybrané projekty jsou součástí dotačního programu ÉTA, který podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podmínkou je, že musí využívat přínosy multidisciplinárních přístupů, propojit výzkum technického a netechnického charakteru a využít potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Všechny tyto podmínky splňoval projekt Ateliéru textilní tvorby UMPRUM, který se již dlouhodobě zabývá problematikou oživení tradičních českých řemesel a v rámci toho i prací s tradičními skleněnými perlemi. V rámci grantového projektu TAČR se konkrétně zaměří na propojení a omlazení technologických procesů textilního a sklářského oboru, přičemž dojde k inovaci skleněných komponentů a k inovaci a digitalizaci aplikace perličky pro současný design. Cílem je vyvinout textilní designovou akustickou variabilní strukturu, která bude určena pro interiér současné architektury. Tyto struktury chtějí přinést systémová řešení pro akustickou pohodu v interiéru při současném splnění akustických a technických norem. Dojde k integraci vysokoškolské umělecké kreativity (UMPRUM) s technickou a technologickou průmyslovou  sférou (Preciosa). Procesy vývoje budou směřovat k rozšíření uplatnění textilního a sklářského oboru. Projekt chce naplnit uchování a prezentaci kulturního dědictví tradičního českého oboru výroby perliček, textilu a umění.

Veřejná městská doprava a její modernizace je již dlouho v centru zájmu Ateliéru průmyslového designu. Nově se zaměřili na veřejnou dopravu s autonomním řízením. Cílem jejich projektu je pomocí kreativních experimentálních designérských metod (Design-Thinking aj.) v širším odborném kolektivu složeným ze zástupců technických i humanitních věd zpracovat návrhy řešení autonomních dopravních prostředků (dále také jako "AV") ve smyslu nového designu pro interiér, exteriér, nebo i službu a infrastrukturu autonomního dopravního systému. Výstupem budou designové studie, návrhy funkčních řešení celků i detailů AV a dopravních systémů. Tyto výsledky budou nejen vystaveny, ale zpracovány tak, aby z nich bylo možné vycházet v následujících projektech. Nedílnou součástí projektu bude i započetí celospolečenské debaty nad novými problémy AV a hledání jejich řešení.

Oba projekty budou mít prostor k výzkumu až do roku 2023. Věříme v jejich přínos pro český průmysl i společnost.

 

Vytvořeno: 7. 4. 2020
Držák standardní roušky, proti bolestivému uchu 

Generativně v karanténě

Vytvořeno: 6. 4. 2020
online 

Konzultace v karanténě

20200402_konzultace_karantena_tema_karantena

12 přítomných na online konzultacích ateliéru D1

kdo se chce přidat i jen pasivně je vítán!

https://meet.google.com/mhh-abua-cvd -> podmínka je písemně pozdravit po vstupu do našeho virtuálního aťáku (;

Vytvořeno: 2. 4. 2020
On-line 

Projekt karanténa

Vytvořeno: 18. 3. 2020
ARTSEMESTR zima 2020 

Nůžky a žehličky budoucnosti

Událost: 29. 1. 2020 - 3. 2. 2020
Gratulujeme 

Čerství absolventi UMPRUM ve výběru Graduation Projects 2019

Vytvořeno: 14. 1. 2020
Geniálně ošklivá - co na to studenti našeho ateliéru 

?!

Vytvořeno: 13. 12. 2019
Křest nových designéru a teambuilding v Bystré nad Labem 

Již pa(t)ří mezi nás!

Vytvořeno: 15. 11. 2019

Studium v našem ateliéru se zaměřuje na velmi široké spektrum úkolů. Od navrhování drobných předmětů každodenní potřeby až po automobily. Za podstatné považujeme rozvíjení kreativní tvorby a akceptování širšího kontextu navrhovaných produktů. Student se učí analyzovat stávající problémy, hledat nová řešení a snaží se posunout filozofii navrhovaného produktu. Během tvůrčího procesu jsou využívány jak tradiční designérské postupy, tak i možnosti virtuální reality. Ryze koncepční úkoly ateliéru jsou vyvažovány konkrétními projekty ve spolupráci s firmami. Důležitou součástí výuky jsou zahraniční stáže, které přinášejí nové zkušenosti studentům, a reflektují tak i činnost ateliéru jako celku.

vedoucí ateliéru
doc. M.A. Ivan Dlabač

asistent ateliéru
MgA. Vlastimil Bartas

konzultační hodiny
vedoucí ateliéru: na základě domluvy emailem nebo telefonicky
asistent: na základě domluvy emailem nebo telefonicky- úterý a čtvrtek 13.00-18.00

 

Navštivte náš facebook!

seznam studentů

I.
Lea Banáriová
Barbora Bězděková
Dominika Mrkvová
Filip Sobol

II.
Johana Koudelová
Matěj Kepeň
Ondřej Homolka
Danil Rekhtin

III.
Aidan Jakub Zukowski
Jakub Žanony

IV.
Vasiliy Novosad
Daniel Pokorný
Vojtěch Vyroubal

V.
Tereza Hajná
Jakub Mendel

VI.
Tomáš Růžička
Prokop Strnka
Tom Šindelář

PostMag
Michael Rosa

Doktorandské studium
Lukáš Matěja

Čekatel
Kristýna Karpalová

presentation of digital reality

here you can download android aplication to view our project

VR
AR