Tomáš Fassati získal ocenění za ergonomii 2019
Vytvořeno: 14. 10. 2019 od Katedra designu

Nejen umělci, ale také vědci dostávají ocenění. V září obdržel pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Tomáš Fassati na konferenci ergonomie na pražské ČVUT Uznání za celoživotní přínos pro rozvoj vědecké discipliny ergonomie. Jde o u nás stále málo emancipovaný obor, který nemá zatím na žádné české univerzitě vlastní studijní specializaci ani samostatný výzkumný ústav. Veřejnost většinou neví, že ergonomie, ve světě nazývaná spíše “human factors”, se dnes zabývá především psychologií, neboť fyzická interakce člověka u nových technologií není tak zásadní. Pro nás je zajímavé, že rozvoj české ergonomie nejvíce ve druhé polovině 20. století podpořily dvě vysoké školy – UMPRUM a ČVUT.

Česká ergonomická společnost (zal. r. 1990) je odborným sdružením zabývajícím se podporou ergonomického vzdělávání, výzkumu a hlavně aplikací opatření v reálné praxi. Zabývá se také oceňováním celoživotního díla českých ergonomů. Na poslední vědecké konferenci uspořádané ve dnech 17. a 18. září 2019 na Fakultě strojní ČVUT v Praze byla udělena UZNÁNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS OBORU ERGONOMIE Ing. Heleně Prokopové a Mgr. Tomáši Fassatimu.

Tomáš Fassati byl oceněn za neúnavnou podporu etablování oboru ergonomie a teorie vizuální komunikace ve výuce českých vysokých škol, organizační, vědeckovýzkumnou a publikační činnost v tuzemsku i zahraničí.