Julie Dítětová získala Cenu NEON za svou diplomovou práci
Vytvořeno: 16. 9. 2022 od Design a digitální technologie

Julie Dítětová získala Cenu NEON za svou diplomovou práci

 

Julie Dítětová, čerstvá absolventka Ateliéru designu a digitálních technologií UMPRUM získala za svou diplomovou práci Programming Patterns, která nabízí vizuálně podmanivou databázi strojově vytvářených vzorů, cenu NEON. Její dílo bude k vidění na 10. ročníku Signal Festivalu od 13. do 16. 10. 2022.

Signal Festival dlouhodobě podporuje nejmladší generaci českých vizuálních umělců a autorských kolektivů. Od loňského roku pořádá společně se společností Pražská plynárenská soutěž Cena Neon pro studenty a studentky vysokých uměleckých škol.

Porotu ve složení David Kořínek, Marika Kupková a Daniel Burda nejvíce oslovilo dílo Julie Dítětové. Její projekt Programming Patterns je experimentem, který využívá neuronovou síť StyleGAN 2 ke generování vizuálních dat, jejichž tvarosloví se odvíjí od reálných motivů církevních tkanin z 18. století. Tyto tkaniny pochází z nově vznikajícího online archivu, na kterém autorka spolupracuje. Princip generování vzorů spočívá nejprve ve vytvoření kurátorovaného datasetu z původních motivů přítomných na tkaninách. Následuje strojový proces, ve kterém si neuronová síť definuje vizuální prvky, na základě kterých vzniká široké pole možností, z nichž generuje nové (syntetické) výstupy, mezi kterými se snaží postupnými iterakcemi vytvářet co nejdůvěryhodnější napodobeniny původních vzorů. Tvorba datasetu je autorským prvkem, tedy dílem lidské kreativity, jež má zásadní vliv na podobu finálního výstupu. 
Strojově vygenerované vzory jsou promítané na plátno, jako sekvence s plynulou transformací motivů. Na plátně je také strojově vyšitá série vygenerovaných vzorů a symbolicky tak dochází k prolínání statického a dynamického, reálného a virtuálního. Tento princip je metaforou celého projektu Programming Patterns, na jehož počátku stál statický archiv reálných tkanin, a jehož výstupem je systém schopný generovat v krátkém čase nespočetné množství originálních virtuálních vzorů. 
 
„Porota ocenila především značnou formální propracovanost díla a skutečnost, že přináší zajímavý vhled do funkčnosti tzv. machine learningu a přispívá k lepšímu pochopení celé této technologie. Dílo navíc nabízí různé výstavní formáty od webové prezentace databáze generovaných vzorů přes galerijní instalaci až po digitální projekci,“ popisuje Daniel Burda ze Signal Festivalu. 

webová stránka: https://patterns.umprum.cz/