Film a TV

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Dílna animovaného filmu slouží k natáčení animovaných filmů studentů Ateliéru filmové a televizní grafiky. Aktuální jsou v provozu 2 snímací stanoviště a zařizují se další 2 stanoviště pro ploškovou a loutkovou animaci. Snímá se za pomoci softwaru DragonFrame, postprodukce probíhá v programu Premiere.

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt
Mgr. Zuzana Bukovinská
tel.: 251 098 270
e-mail: zuzana.bukovinska@vsup.cz