Knihtisk

Typ dílny: dílna s oborovou působností

Knihtisková dílna je vybavena pro realizaci nejrůznějších druhů prací technikou tisku z výšky, od drobných grafik přes akcidenční a merkantilní tiskoviny až po náročné grafické listy, bibliofilie či autorské knihy, kombinující ručně sázený text s několikabarevnými ilustracemi. Lze tisknout jak na jednoduchých ručních lisech, tak i ve větších nákladech na nátiskových a tiskových strojích umožňujících precizní tisk a přesný soutisk. Součástí vybavení jsou kasy s písmem v různém stadiu opotřebení, od drobných několikabodových až po velké plakátové dřevěné litery, ornamenty, ozdobné linky a dostatek sazečského materiálu. Lze pochopitelně tisknout i z polymerových nebo kovových štočků, polymery je v omezeném množství za určitých podmínek možné vyrobit i přímo v dílně. Pro zhotovení tiskových matric lze experimentovat s rozmanitými moderními technologiemi a materiály.

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt:

TC UMPRUM Mikulandská 5
Jaromír Štoural
tel.: 251 098 425
e-mail: jaromir.stoural@umprum.cz