Litografie

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Litografická dílna je otevřena studentům UMPRUM, nejen z katedry grafiky. Slouží k výuce techniky kamenotisku, realizacím semestrálních, případně klauzurních, bakalářských či diplomových prací.
Vzhledem k prostorovým možnostem dílny a charakteru techniky kamenotisku probíhá výuka individuálně, nebo po malých skupinách. Důraz je kladen na tvůrčí přístup.

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt:

nám. Jana Palacha 80
Mgr.A. Jana Hubatková
tel.: 251 098 217
e-mail: jana.hubatkova@umprum.cz

ak. mal. Jiří Vohradský
tel.: 251 098 217

 

Facebook: @LitografieVsup