Sklo - brusírna

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Sklářská dílna brusírna je vybavena na broušení a ryté sklo. Doplňkově umožňuje pískování a vrtání skla. Práce v dílně probíhá výhradně za vedení a dozoru pracovníků dílny.

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt:

TC UMPRUM Mikulandská 5

MgA. Alena Kubik
tel.: 251 098 424

e-mail: alena.hajkova@umprum.cz