Textil

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Dílna Ateliéru textilní tvorby poskytuje studentům textilu pracovní zázemí pro realizaci jejich projektů.

V prostoru dílny se využívají následující technologie: vyšívací stroj, tkalcovské stavy, pletací stroj a termotransferový lis. K prostoru dílny patří počítačová učebna se speciálními textilními a grafickými programy.

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt:

TC UMPRUM Mikulandská 5


MgA. Anežka Svobodová

Tel: 251 098 416
e-mail: anezka.svobodova@umprum.cz