Fotografie II

Výstava 

F2 / progres

Událost: 16. 5. 2022
Výstava 

Skrze tebe vidím sebe: Dialogy o portrétu

Událost: 11. 2. 2022 - 15. 5. 2022
Výstava 

Václav Jirásek: Obrazy NdB

Událost: 9. 12. 2021 - 28. 2. 2022
Gratulujeme 

Projekt Myslitelé získal Hlavní cenu Designbloku

Vytvořeno: 11. 10. 2021
UMPRUM na Designbloku 21 

Panelová diskuze k projektu Myslitelé

Událost: 8. 10. 2021
Výstava v rámci Designbloku 21 

Myslitelé

Událost: 6. 10. 2021 - 10. 10. 2021
Napsali o nás 

Unique Client na stránkách Heroine

Vytvořeno: 10. 9. 2021
Výstava v Německu 

F2 Prag v Mnichově

Událost: 29. 7. 2021 - 3. 9. 2021
Gratulujeme 

Kateřina Sýsová – Osobnost mladé české fotografie 2020

Vytvořeno: 29. 6. 2021

vedení ateliéru:

Instagram Ateliéru fotografie II

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v zimním semestru 2018/2019 nově otevřela druhý ateliér fotografie. Ateliér fotografie II, který je zařazen pod katedrou Grafiky, je prostor pro novou generaci talentů s touhou po inovaci vizuálního světa. Je to prostor určený pro mezioborovou a mezigenerační diskusi. Platforma pro zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě umění, designu a módy. 

Studium na UMPRUM považujeme za příležitost výjimečnou. Elitní, ne však ve smyslu snobském. Je to výjimečná možnost pro studenty experimentovat a zároveň se naučit systematicky pracovat s časem. Ve srovnání s jinými akreditovanými obory na vysokých školách, které vychovávají odborné fotografy, je UMPRUM jedinečná v setkávání různých uměleckých oborů. Zkušenost z intenzivního propojení aktivit ateliéru s ostatními ateliéry všech kateder považujeme za stěžejní pro koncept výuky, jako specifický předpoklad pro rozvoj studentů a přípravu na jejich budoucí aktivity. V setkávání s ostatními obory můžou studenti jednak čerpat odlišné zkušenosti, jednak s nimi mohou kooperovat na společných projektech.

Úkoly v rámci výuky by měli být ve dvou rovinách: krátkodobé intenzivní (několik během semestru a zároveň dlouhodobé (úkoly na dva semestry). U části úkolů bude kladen důraz na schopnost uplatnění fotografie ve všech podobách kreativního průmyslu. Paralelně bude kladen důraz na individuální cestu a rozvoj osobnosti studenta ve volném projevu a schopnosti specifického uvažování. Zásadní je pro nás komunikace, postavená jednak na důvěře a dialogu mezi pedagogem a studentem. Potom také na schopnosti obhajoby své práce na základě zvládnutí kritického myšlení a komunikace v rámci obhajoby své práce písemnou formou na základě orientace v oboru.

Kromě intenzivního dialogu mezi studentem a vedoucím ateliéru považujeme za důležitou součást „okysličení“ informacemi z prostoru mimo ateliér. Předpokládáme zapojení externích přednášejících ze všech oblastí a jak z oboru fotografie a zároveň mimo něj.

Výuku budou doplňovat workshopové dílny a ateliérové přednášky.

Václav Jirásek a Štěpánka Stein