Fotografie II

Napsali o nás 

Unique Client na stránkách Heroine

Vytvořeno: 10. 9. 2021
Výstava v Německu 

F2 Prag v Mnichově

Událost: 29. 7. 2021 - 3. 9. 2021
Gratulujeme 

Kateřina Sýsová – Osobnost mladé české fotografie 2020

Vytvořeno: 29. 6. 2021
Diplomky a bakalářky 2020 

Představujeme absolventy Ateliéru fotografie II

Vytvořeno: 12. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

Ateliér fotografie II a Ateliér designu oděvu a obuvi na Designbloku 2020

Událost: 7. 10. 2020 - 11. 10. 2020
Den otevřených dveří 2020 

On-line v Ateliéru fotografie II

Událost: 22. 10. 2020
Výstava v Berlíně 

Ateliér fotografie II - F2 Prag

Událost: 21. 9. 2020 - 26. 9. 2020
Artsemestr jinak - Výstava 

Klauzury F2 v Pražské tržnici

Událost: 9. 9. 2020 - 12. 9. 2020

vedení ateliéru:

Instagram Ateliéru fotografie II

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v zimním semestru 2018/2019 nově otevřela druhý ateliér fotografie. Ateliér fotografie II, který je zařazen pod katedrou Grafiky, je prostor pro novou generaci talentů s touhou po inovaci vizuálního světa. Je to prostor určený pro mezioborovou a mezigenerační diskusi. Platforma pro zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě umění, designu a módy. 

Studium na UMPRUM považujeme za příležitost výjimečnou. Elitní, ne však ve smyslu snobském. Je to výjimečná možnost pro studenty experimentovat a zároveň se naučit systematicky pracovat s časem. Ve srovnání s jinými akreditovanými obory na vysokých školách, které vychovávají odborné fotografy, je UMPRUM jedinečná v setkávání různých uměleckých oborů. Zkušenost z intenzivního propojení aktivit ateliéru s ostatními ateliéry všech kateder považujeme za stěžejní pro koncept výuky, jako specifický předpoklad pro rozvoj studentů a přípravu na jejich budoucí aktivity. V setkávání s ostatními obory můžou studenti jednak čerpat odlišné zkušenosti, jednak s nimi mohou kooperovat na společných projektech.

Úkoly v rámci výuky by měli být ve dvou rovinách: krátkodobé intenzivní (několik během semestru a zároveň dlouhodobé (úkoly na dva semestry). U části úkolů bude kladen důraz na schopnost uplatnění fotografie ve všech podobách kreativního průmyslu. Paralelně bude kladen důraz na individuální cestu a rozvoj osobnosti studenta ve volném projevu a schopnosti specifického uvažování. Zásadní je pro nás komunikace, postavená jednak na důvěře a dialogu mezi pedagogem a studentem. Potom také na schopnosti obhajoby své práce na základě zvládnutí kritického myšlení a komunikace v rámci obhajoby své práce písemnou formou na základě orientace v oboru.

Kromě intenzivního dialogu mezi studentem a vedoucím ateliéru považujeme za důležitou součást „okysličení“ informacemi z prostoru mimo ateliér. Předpokládáme zapojení externích přednášejících ze všech oblastí a jak z oboru fotografie a zároveň mimo něj.

Výuku budou doplňovat workshopové dílny a ateliérové přednášky.

Václav Jirásek a Štěpánka Stein