F2 / progres
Vytvořeno: 6. 5. 2022 od Fotografie II

F2 / progres
Umění se potkává s průmyslem. 

od 16. 5. 2022

J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8

 

Práce studentů Ateliéru fotografie II UMPRUM  (F2) budou k vidění na výstavě v prostorách J & T Banky v pražském Karlíně. Kurátoři Dušan Tománek a Štěpánka Stein připravili výběr 80 fotografií z posledních dvou let zaměřených na propojení umění a průmyslu.

F2 fotograf zprostředkovává vizi, komunikuje. Komunikuje svým tvůrčím jazykem a oborem.  Je výstižný a srozumitelný. Vyzívá k dialogu a je součástí tvorby a kultivace veřejného prostoru. Tedy nikoli utilitární autorské dílo, kde jde metr dopředu ego, nýbrž nabídka k rozhovoru, oslovení. Porozumět jazyku druhého kmene, protože se “musíme se dohodnout”. To je cílem pedagogického provozu ateliéru F2, v procesu.

Fotografie s dostatečnou mírou tvůrčí imaginace může obstát v galerii jako svobodné umění samo o sobě. Zní to komplikovaně. Ateliér fotografie II si klade za cíl právě toto ukázat, najít řešení. Podporuje novou generaci talentů, která posouvá užitou fotografii až za hranice volného umění. 

F2, jak bývá ateliér zkráceně přezdíván, od počátku oponuje klasické průmyslové fotografii a snaží se hledat nové cesty, tak aby byla tvorba svobodná a zároveň splňovala požadavky práce na zakázku. Do užité fotografie se promítají určité mýty a zobrazení, která se neustále opakují. Chtěli bychom tyto pevné formy rozbít. Doba dozrála na to, aby se průmyslová fotografie dostala na úroveň volného umění. Chceme, aby naši studenti roztírali hranice a přinášely nové podoby,” říká vedení ateliéru.

Kromě volných tvůrčích projektů tak studenti dělají také zakázky mimo školu - například fotí módu do renomovaných časopisů nebo spolupracují s designery. 
Výstava v J&T prezentuje práce studentů Ateliéru F2 za uplynulé dva roky. Téměř 80 fotografií bude vystaveno v prostorách J&T banky.

 

Kurátor: Dušan Tománek, Štěpánka Stein 

Vystavující studenti: Alžběta Chrudimská, Barbora Žentelová, Lukáš Hlavín, Samuel Petráš, Arina Syrik, Isabelle Selwat, Matěj Racek, Šimona Němečková, Anna Maria Baescu, Iurii Ladutko, Miriam Pružincová, Viktorie Macánová, Barbora Hostašová, Jakub Demartini, Ondřej Kubeš, Adéla Zlámalová