Myslitelé
Vytvořeno: 30. 9. 2021 od Fotografie II

UMPRUM na Designbloku 21 

Panelová diskuze k projektu Myslitelé

Vytvořeno: 30. 9. 2021

Myslitelé

6. 10. – 10. 10. 2021
Designblok, Superstudio Gabriel Loci, 061

 

„Může restart společnosti znamenat i restart myšlení? Co si zaslouží renesanci?“

 

Co se stane, když se přední světový výrobce nábytku Vitra v pandemické době spojí se studenty Ateliéru fotografie II pražské UMPRUM pod vedením Václava Jiráska a Štěpánky Steinové? Slavné předměty vytvořily rámec série portrétů a rozhovorů, která nejen mapuje současnou tuzemskou intelektuální scénu, ale ptá se, jak naložit se světem, jež stojí před obrovskými výzvami. Filozofům, kurátorům, politologům, a dalším významným teoretikům je nabídnuto místo. Výjimečná setkání napříč hmotou, touha jít dál. Mezigenerační dialog i umělecká reflexe osobností, které se při přemýšlení nad směřováním společnosti vyplatí poslouchat. Fotografie jsou jen začátek.

 Projekt Myslitelé vznikl ve spolupráci mezi Ateliérem fotografie II, UMPRUM a Vitra Koncept s.r.o. pro výstavu na 23. ročníku Designbloku. Skládá se z fotografických portrétů „myslitelek a myslitelů“ aktivních v našem kulturním prostředí, jejichž práce se dotýká zásadních problémů dnešního světa. Výběr se zaměřuje na kapacity na poli filozofie, sociologie, ekonomie, mediálních studií, literatury, vědy a dalších společenských věd a nenuceně připomíná význam těchto disciplín zejména – ale ne výhradně – v extrémních situacích jakou dnešní „zauzlení“ a znásobení několika souběžných krizí bezpochyby je. Selekce zároveň vyzdvihuje osobnosti, jejichž dílo a názory překračují hranice zavedených kategorií a které dokáží současnou realitu komentovat z nečekaných pozic. Portréty provázejí designové předměty Vitra, které chápeme jako pomyslné měřítko současného západního člověka a protipól k abstraktnímu myšlení.
Druhou částí projektu jsou rozhovory mezi portrétisty/studenty ateliéru fotografie a mysliteli, zaměřené na nejpalčivější otázky současnosti.

Speciální instalaci pro výstavu fotografií na Designbloku připravili studenti Ateliéru produktového designu.

 

Koncepce projektu: Václav Jirásek
Koncepce prezentace Designblok 2021: Václav Jirásek, Jiří Zavadil, Jiří Macek, Jana Zielinski
Spolupráce na koncepci, skladbě myslitelů a otázkách: Michal Nanoru
Editor: Ondřej Trhoň
Grafický design: Jakub Novotný
Design pro Designblok: Aneta Honzová, Terezie Lexová

 Myslitelé:
Pavel Barša, politolog
Anna Hájková, historička holocaustu
Michael Hauser, filozof
Martin Hilský, profesor a překladatel anglické literatury
Tomáš Hříbek, filozof a teoetik umění, popularizátor nového ateismu
Štěpán Jurajda, ekonom
Tereza Matějčková, filozofka
Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně
Jiří Olšovský, filozof a básník
Daniel Prokop, sociolog
Andrea Průchová Hrůzová, teoretička vizuální kultury
Jiří Přibáň, sociolog a profesor právní filozofie
Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu
Vít Šisler, teoretik informačních a komunikačních technologií
Kateřina Trlifajová, matematička
Zdeněk Vojtíšek, religionista

 Fotografie a rozhovory s mysliteli:
Jakub Delibalta (Daniel Prokop)
Lukáš Hlavín (Michael Hauser)
Alžběta Chrudimská (Štěpán Jurajda)
Ondřej Kubeš (Zdeněk Vojtíšek)
Iurii Ladutko (Tomáš Hříbek)
Viktorie Macánová (Tereza Matějčková)
Deborah Menšlová (Kateřina Šimáčková)
Šimona Němečková (Pavel Barša)
Samuel Petráš (Jiří Olšovský)
Miriam Pružincová (Jiří Přibáň)
Matěj Racek (Vít Šisler)
Arina Siryk (Danuše Nerudová)
Kateřina Sýsová (Andrea Průchová Hrůzová)
Anežka Vrbová (Martin Hilský)
Bara Žentelová (Kateřina Trlifajová)