Tomáš Zumr: Modrá smrt / Narcis
Vytvořeno: 15. 1. 2019 od Fotografie II

Tomáš Zumr 

Modrá smrt/Narcis

 

16. 1. – 15. 2. 2019
zahájení: úterý 15. 1. v 18 hodin

Ateliér Josefa Sudka, Újezd 432/30, Praha 1 - Malá Strana

 

 

Výstava fotografií lektora Ateliéru fotografie II UMPRUM Tomáše Zumra v galerii Ateliér Josefa Sudka.

 

Pravidla, hranice, konvence se mění. Ze života nám mizí tabu a porovnání dřívějších předem daných hranic v podobě práce, rodiny a genderu s dnešními nekonečnými možnostmi výběru nás staví před dilema. Jsme svědky zásadní doby, kdy má člověk zdánlivě nekonečné množství možností bytí, ale zároveň nikdy nebyl tolik vystaven tlaku nových umělých realit. Balancujeme mezi úvahami o nalezení smyslu života a zdá se, že hlavním symbolem tohoto procesu již není člověk, ale technologie samotné.

Kurátorky výstavy : Štěpánka Stein a Lucie Mlynářová