Výstava 80´svoboda / Ateliér fotografie II UMPRUM
Vytvořeno: 11. 12. 2019 od Fotografie II

80´svoboda
Ateliér fotografie II UMPRUM

15. 12. 2019 - 16. 2. 2020 
vernisáž: 14. 12. 2019 od 17:00 hodin

Galerie Středočeského kraje (GASK), Barborská 51/51, Kutná Hora

 

Na výstavě 80´svoboda studenti Ateliéru fotografie II UMPRUM ukazují vlastní pohled na svobodu po Sametové revoluci.

„Není to konvenční výstava reagující na sametovou revoluci. S myšlenkou převratu 1989 pracuje minimum děl. Výstava tvoří sondu do vnímání generace, která toto období nezažila. Tvůrci často kladou důraz na to, jak vnímají vlastní svobodu v současnosti,“ říkají kurátorky Anežka Kořínková a Kateřina Sýsová o výstavě 80’svoboda, ve které se Ateliér fotografie II poprvé prezentuje rozsáhlou ateliérovou výstavou. Projekt bude k vidění v galerii GASK v Kutné Hoře.

 Svoboda pro mě znamená nebát se říct svůj názor, být sebou a tvořit, to byla odpověď, která na první dobrou napadla jednoho ze studentů Ateliéru fotografie II na UMPRUM, při otázce na svobodu. Z podobné myšlenky vycházeli i ostatní autoři, když začali zpracovávat svoje klauzurní práce na téma „80. léta a svoboda“. Úkol studentům zadávali vedoucí ateliéru Václav Jirásek a Štěpánka Stein. Volně tak navázali na oslavy 30 let od Sametové revoluce a nechali studenty rozvíjet své myšlenky o svobodě s vlivem estetiky 80. let nebo reflexí a rozborem událostí nedávné minulosti. Výsledkem je obsáhlá kolekce fotografií s neotřelými přístupy k tématu.

 Ve svém pojetí se mladí fotografové nesnaží o exaktní vyobrazení faktů, ale pracují s myšlenkou fenoménu, tak jak jej definuje filosofie jak se něco jeví bez uplatnění empirické zkušenosti. V dílech se promítá kolektivní paměť generace, která 80. léta ani nastupující svobodu počátku devadesátých let vědomě nezažila. Své představy v tekuté modernitě, jak naši dobu definoval sociolog Zygmunt Bauman, čerpají z toku útržkovitých, fragmentalizovaných informací a dojmů změti digitálního prostoru. Výstava se stává archeologií vědomí o mytologii a představách jedné generace a jejich názoru na 80. léta a svobodu.

Otevřený přístup k zadanému tématu dovoluje ukázat různé způsoby zpracování. Prolínají se zde díla zabývající se estetikou 80. let 20. století, svobodou nebo se vymezují proti dominantním diskurzům společnosti. 

V nekonvenčních přístupech studenti tak zpracovávají podstatná témata, která souvisejí se současnou tematizací svobody nebo nedávnou minulostí posledních 40 let. Na výstavě je možné najít instalaci reflektující absurditu fenoménu selfie nebo fotografie, ve kterých se autorka s humorem vydala hledat ideálního mileniála.

Na jednom místě se zde objevují inscenované fotografie vedle dokumentárních souborů. Návštěvník na výstavě najde soubor zamýšlející se nad estetikou a svobodou bydlení chudiny, reportáž z retro diskoték focená na analogový fotoaparát, a také kolekci ateliérových fotografií, které se snaží posouvat vnímání estetiky nahého těla v interakci s videem.

Každý student mohl svobodně pojmout i koncepci instalace fotografie, která se stala zadáním pro navazující semestr. Vystavit fotografii neznamená pouze ukázat vytištěný obdélník v rámu na zdi. V odvážných objektech se otevírá otázka vztahu fotografie a sochy. Na první pohled antagonický vztah, neboť samotná instalace popírá podstatu fotografií, funguje v symbióze, ve které je obsah fotografie posílený formou jejího vystavení. Procházka galerií se potom stává spektáklem. Vystavovaná díla je možné vnímat jako gesamtkunstwerk na pomezí nejenom fotografie, ale také sochy, hudby nebo videa.

 

Projekt vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

Vystavující studenti: Jakub Delibalta, Lukáš Hlavín, Adriána Ingeli, Johana Kovářová, Ondřej Kubeš, Iurii Ladutko, Anna Pospíšilová, Matěj Racek, Markéta Slaná, František Svatoš, Kateřina Sýsová, Anna Štefanovičová, Viktorie Macánová, Justina Urbanová, Agnes Willow, Adéla Zlámalová, Tomáš Zumr, Barbora Žentelová
Kurátoři výstavy: Anežka Kořínková, Veronika Marešová (GASK), Kateřina Sýsová
Produkce výstavy: Václav Jirásek, Anežka Kořínková, Monika Seifertová Březinová (GASK), Štěpánka Stein, Kateřina Sýsová, Lucie Trojanová (GASK)
Výstavní grafika: Matej Vojtuš, Tuan Vuong
Propagace výstavy: Petra Bartušková (GASK), Šárka Krombholzová (GASK), Kateřina Sýsová
Instalace a realizace výstavy: Aleš Bohatý (GASK), Luboš Král (GASK), Jaroslav Křeček (GASK), Jaroslav Macháček (GASK), Anna Pospíšilová, Pavel Reimann (GASK), Luboš Roman (GASK)
Doprovodný program (LC GASK): Karin Vrátná Militká, Lucie Sádlová, Karolína Šteffková, Veronika Zikmundová

 

 

Pořadatelé: GASK Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze