Galerie 207

 

Galerie 207 ukončila svůj provoz

Vytvořeno: 31. 12. 2020
Online výstava Galerie 207 

Stratum

Událost: 8. 12. 2020 - 15. 12. 2020
Online výstava Galerie 207 

The Unity Of Monoculture

Událost: 24. 11. 2020 - 1. 12. 2020
Online výstava Galerie 207 

Ghost Orchid

Událost: 10. 11. 2020 - 17. 11. 2020
Online Výstava Galerie 207 

Can´t Forgive II

Událost: 27. 10. 2020 - 3. 11. 2020
Online Výstava Galerie 207 

Důsledek

Událost: 13. 10. 2020 - 20. 10. 2020
Výstava Galerie 207 

Jan Pfeiffer - Něco víme, něco hledáme

Událost: 11. 3. 2020 - 17. 3. 2020
Výstava Galerie 207 

Kateřina Vincourová - Jsme tu všichni

Událost: 25. 2. 2020 - 3. 3. 2020
Výstava Galerie 207 

David Nosek - Feed Me Like a King

Událost: 10. 12. 2019 - 17. 12. 2019
Výstava Galerie 207 

Tereza Severová - Strom, který roste kořeny vzhůru

Událost: 26. 11. 2019 - 3. 12. 2019
Výstava Galerie 207 

Jakub Ra - AirDropMe

Událost: 12. 11. 2019 - 19. 11. 2019

ONLINE GALERIE / GALLERY

Galerie 207 funguje v zimním semestru akademického roku 2020 - 2021, vzhledem k zavedené distanční výuce na vysokých školách, jako online galerie./ Gallery 207 operates in the winter semester of the academic year 2020 - 2021, due to the established distance learning mode at universities, as an online gallery.

PROGRAM WS 2020-2021

13. 10. 2020 zveřejnění výstavy Matěje Kose

20. 10. 2020 zveřejnění prezentace autora

27. 10. 2020 zveřejnění výstavy Riccarda D’ Avola-Corte

03. 11. 2020 zveřejnění prezentace autora

10. 11. 2020 zveřejnění výstavy Sofie Tobiášové a Mashy Koftun

18. 11. 2020 zveřejnění prezentace autorek

24. 11. 2020 zveřejnění výstavy Světlany Malinové

01. 12. 2020 zveřejnění prezentace autorky

08. 12. 2020 zveřejnění výstavy Vladimira Omutova

15. 12. 2020 zveřejnění prezentace autora

GRAFIKA

David Řeřicha - grafika / vizuální styl

KONTAKT

MgA. Petr Krátký
pkratky@umprum.cz
207galerie@gmail.com

HISTORIE A SOUČASNOST

Galerie 207 je veřejná galerie zaměřena na současné vizuální umění a fungující na UMPRUM v Praze od roku 2008. Výukovým programem pro uměleckou prezentaci, kurátorství, teorii umění a kritické psaní se Galerie 207 stala od roku 2011.

Za dvanáctiletou existenci se v kurátorské a pedagogické roli vystřídalo na osm osobností. (Marek Meduna a Milan Salák, Luděk Rathouský, Edith Jeřábková a Blanka Švédová, Václav Magid, Pavel Sterec a současný kurátor a pedagog předmětu Petr Krátký.)

Galerie svým charakterem navázala na galerijní model předchozí dekády malých neformálních komunitních prostorů s častou periodicitou výstav, která v případě Galerie 207 byla definována na jeden týden. Po dvanácti letech existence, tak proběhlo přes 220 výstav.

Provoz galerie je uskutečňován ve spolupráci kurátora a galerijního týmu tvořeného studenty UMPRUM. Kurátor a galerijní tým se společně podílejí na koncipování programu a na praktické realizaci výstav, jejich propagaci, dokumentaci a kritické reflexi.

Galerie nedisponuje v rámci budovy školy stálým prostorem, který se tak periodicky mění. Výstavní prostor Galerie 207 se po deseti letech fungování opět vrátil do svého mateřského ateliéru č. 207. Galerie je přesnou kopií prostoru, ve kterém začínala.

Vzhledem k zavedené distanční výuce na vysokých školách, funguje Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2020 - 2021, jako online galerie.

facebook 

instagram

archiv galerie 2008-2014