Galerie 207

Výstava Galerie 207 

Markéta Magidová - Odložená slavnost

Událost: 11. 12. 2018 - 18. 12. 2018
uvedení retrospektivního katalogu 

Galerie 207

Událost: 29. 11. 2018
Výstava Galerie 207 

Václav Krůček - SHIRIN

Událost: 27. 11. 2018 - 4. 12. 2018
Výstava Galerie 207 

Martina Staňková - Triangle

Událost: 13. 11. 2018 - 20. 11. 2018
Výstava Galerie 207 

Jan Kvíz - Krev není voda aneb Bože, jak napsat text, když docházej slova

Událost: 30. 10. 2018 - 6. 11. 2018
Výstava Galerie 207 

Holzingerurbat - Start down

Událost: 16. 10. 2018 - 23. 10. 2018
Výstava Galerie 207 

Tomáš Predka - Dopamin

Událost: 17. 4. 2018 - 24. 4. 2018
Výstava Galerie 207 

Eva Červená - ERORY

Událost: 3. 4. 2018 - 10. 4. 2018
Výstava Galerie 207 

Dana Bartoníčková - My brain, my battle field

Událost: 6. 3. 2018 - 13. 3. 2018
Výstava Galerie 207 

Jan Šimsa - Tahem

Událost: 20. 2. 2018 - 27. 2. 2018

informace

Galerie 207 - Ateliér Intermediální konfrontace č.207
Vernisáže výstav v úterý od 17:30 - 20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy následující úterý od 16:10 - 17:45 v přednáškové místnosti č.411 a č.207

Trvání výstav je jeden týden.

Program galerie je volně přístupný veřejnosti, mimo úterky po telefonické domluvě.

historie a současnost

Galerie 207 je veřejná galerie zaměřena na současné vizuální umění a fungující na UMPRUM v Praze od roku 2008. Výukovým programem pro uměleckou prezentaci, kurátorství, teorii umění a kritické psaní se Galerie 207 stala od roku 2011.

Za desetiletou existenci se v kurátorské a pedagogické roli vystřídalo na osm osobností. (Marek Meduna a Milan Salák, Luděk Rathouský, Edith Jeřábková a Blanka Švédová, Václav Magid, Pavel Sterec a současný kurátor a pedagog předmětu Petr Krátký.)

Galerie svým charakterem navázala na galerijní model předchozí dekády malých neformálních komunitních prostorů s častou periodicitou výstav, která v případě Galerie 207 byla definována na jeden týden. Po deseti letech existence, tak proběhlo 200 výstav.

Provoz galerie je uskutečňován ve spolupráci kurátora a galerijního týmu tvořeného studenty UMPRUM. Kurátor a galerijní tým se společně podílejí na koncipování programu a na praktické realizaci výstav, jejich propagaci, dokumentaci a kritické reflexi.

Galerie nedisponuje v rámci budovy školy stálým prostorem, který se tak periodicky mění. Výstavní prostor Galerie 207 se po deseti letech fungování opět vrací do svého mateřského ateliéru č.207. Galerie je přesnou kopií prostoru, ve kterém začínala.

facebook 

archiv galerie 2008-2014

galerijní tým:

Kristián Kitzberger
Matěj Kos
Daria Lukianenko
Natálie Nepovímová
Kryštof Novák
Matěj Moravec
Anna Stepanova

a studenti předmětu Galerie 207

kontakt:

MgA. Petr Krátký
207galerie@gmail.com