Action Galleries - Lenka Sýkorová
Vytvořeno: 27. 10. 2015 od Galerie 207

Action Galleries

Proč se stále častěji setkáváme s prezentací výtvarného umění ve veřejném prostoru a to na různých bizarních místech? Různé výlohy, vitrínky či jinak specifická místa jsou obsazovány mladými umělci a slouží jako netradiční galerie. Vernisáže zde většinou probíhají v duchu uzavřených komunit. Z historického kontextu, když vezmeme počátek 20. století, tak lze tento druh komunit dát do spojitostí s dřívější spolkovou uměleckou činností, jejíž forma je dnes pro začínající umělce nezajímavá. Sociální přesah u tohoto způsobu netradičního kurátorování výtvarného umění kupř. ve veřejném prostoru je důležitou změnou recepce uměleckého díla a experimentem, co ještě unese zasvěcený potažmo běžný divák. V příspěvku bude reflektována činnost vybraných alternativních galerií v návaznosti na projekt Czech Action Galleries.

Lenka Sýkorová
Narozena 1977, vystudovala dějiny umění na FFUK v Praze. V roce 2012 obhájila doktorandské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2004 založila nezávislou galerii Altán Klamovka v Praze 5, kterou dosud kurátorsky vede. Od roku 2009 do roku 2011 přednášela současné umění na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 přednáší na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2005, 2006, 2007, 2010 a 2011 spolukurátovala jednodenní přehlídku videoartu Videokemp. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více na doméně actiongalleries.info nebo v knize Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011, která byla vydaná v roce 2011. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk.cz, Font atd.). Působí jako teoretička a kurátorka umění se zaměření na současné výtvarné umění.

Přednáška se uskuteční v učebně č.411 v rámci semináře galerie 207 o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

/

Why is it that art is presented so often in various and bizarre places? Shop windows, glass cabinets, offhand sites, and otherwise interesting spaces are commonly occupied by young artists to serve as nontraditional galleries. Openings in this context are also generally carried out in the spirit of smaller, closed communities. From a historical point of view, like the beginning of 20th century, we can connect these type of communities with the tendency to create artistic communities at that time. Nowadays, however, these activities are not really of interest for young emerging artists. Social overlaps of this kind of non traditional way of curating, for instance in the public space, bring up an important change in the reception of an artwork, and serve also as experimentation with the professional, and outside spectator about the limits of his or her abilities to understand the content. The activities of selected alternative galleries, connected with the project Czech Action Galleries will be reflected in this lecture . 

The lecture will be held in a classroom Nu.411 and is open to the public.