Anna Stepanova - PRAVIDLA POSLUŠNOSTI
Vytvořeno: 28. 3. 2019 od Galerie 207

PRAVIDLA POSLUŠNOSTI 
Anna Stepanova

Vernisáž výstavy v úterý 2. 4. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30 + TASYA (RU) / dj set/ post-punk, electro
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 9. 4. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 3. 4. do 9. 4. 2019

Soudobá generace si může zajištovat svoje psychické a fyzické zdraví díky každodennímu používaní různých látek – jako příklad uveďme péči o zdraví a tělo nebo přípravky uzívané  v domácnosti.

Život moderního člověka je spojen nejen s užíváním léku a vitaminů, ale také s konzumací alkoholu a drog.  Lidsky organismus je křehký systém, který funguje podle určitému principu. Naše snaha dosáhnout  sociálního statusu a štěstí nás přivádí k určité úrovni melancholie, problémům rychlé spotřeby, stressu a dalším akutním stavům. Vznikající práce však nejsou kritikou, ale volnou poetickou konstatací. 

Výstava RULES OF SUBMISSION je Anny druhou samostatnou výstavou. Je koncipována jako prostor pro prezentaci vlastních způsobů práce s médiem fotografie, které používá pro vyjádření svých myšlenek a pocitů. Anna se programově věnuje tématu recyklace. Recyklační postupy provázejí její aktuální tvorbu, ale I každodenní uvažování nad životem. Přemýšlí nad způsoby přenosu účelu a přehodnocováním již zavedených běžných stanovisek. Zároveň se snaží dostat pod povrch vážných témat jakými je například masové užívaní či spotřeba. Zajímá se také o způsoby a míru manipulovatelnosti v konzumní společnosti.
Užívání látek, z kterých pramení štěstí je dnes na denim pořádku, při jejichž nedostatečném množství se dostavuje  také nedostatek pozitivních zážitků. Vše je dnes krásné a ideálně designované právě pro nás udělané tak, abychom nebyli nuceni chtít něco měnit. Tyto pravidla se projektují do Anniných koláží na kinofilm a volně vznikajících nezafixovaných asambláží.

 

EN

 

THE RULES OF SUBMISSION
Anna Stepanova

Opening: April 2nd. from 5:30 - 8:30 pm in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD TASYA (RU) / dj set/ post-punk, electro
Artist presentation, commented review and closing: April 9th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from April 3th. to April 9th. 2019

foto Daria Lukianenko

foto Marie Holá