Anna Stepanova - PRAVIDLA POSLUŠNOSTI
Vytvořeno: 28. 3. 2019 od Galerie 207

PRAVIDLA POSLUŠNOSTI 
Anna Stepanova

Vernisáž výstavy v úterý 2. 4. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30 + TASYA (RU) / dj set/ post-punk, electro
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 9. 4. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 3. 4. do 9. 4. 2019

Soudobá generace si může zajištovat svoje psychické a fyzické zdraví díky každodennímu používaní různých látek – jako příklad uveďme péči o zdraví a tělo nebo přípravky uzívané  v domácnosti.

Život moderního člověka je spojen nejen s užíváním léku a vitaminů, ale také s konzumací alkoholu a drog.  Lidsky organismus je křehký systém, který funguje podle určitému principu. Naše snaha dosáhnout  sociálního statusu a štěstí nás přivádí k určité úrovni melancholie, problémům rychlé spotřeby, stressu a dalším akutním stavům. Vznikající práce však nejsou kritikou, ale volnou poetickou konstatací. 

Výstava RULES OF SUBMISSION je Anny druhou samostatnou výstavou. Je koncipována jako prostor pro prezentaci vlastních způsobů práce s médiem fotografie, které používá pro vyjádření svých myšlenek a pocitů. Anna se programově věnuje tématu recyklace. Recyklační postupy provázejí její aktuální tvorbu, ale I každodenní uvažování nad životem. Přemýšlí nad způsoby přenosu účelu a přehodnocováním již zavedených běžných stanovisek. Zároveň se snaží dostat pod povrch vážných témat jakými je například masové užívaní či spotřeba. Zajímá se také o způsoby a míru manipulovatelnosti v konzumní společnosti.
Užívání látek, z kterých pramení štěstí je dnes na denim pořádku, při jejichž nedostatečném množství se dostavuje  také nedostatek pozitivních zážitků. Vše je dnes krásné a ideálně designované právě pro nás udělané tak, abychom nebyli nuceni chtít něco měnit. Tyto pravidla se projektují do Anniných koláží na kinofilm a volně vznikajících nezafixovaných asambláží.

 

EN

 

THE RULES OF SUBMISSION
Anna Stepanova

Opening: April 2nd. from 5:30 - 8:30 pm in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD TASYA (RU) / dj set/ post-punk, electro
Artist presentation, commented review and closing: April 9th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from April 3th. to April 9th. 2019

recenze výstavy od studentky ateliéru Architektury 2 - Anny Cisarikové

Co je to poslušnost?

Nejistota, melancholie, strach, deprese, hledání východiska, nespavost, experimentování, recyklace, tlumenost, letargie, hledání sebe sama. Výstava Anny Stepanové se zabývá tématy mladé generace a velmi explicitně naráží na téma drog, které jsou stále více běžnou součástí života člověka mezi 20 a 30 lety.

V prostoru galerie se pokusila vyjádřit toto téma hned několika způsoby. Instalací předmětů do skleněných vitrín, projekcí diapozitivů, objekty před samotnou projekční stěnou a pak polepy na stěnách galerie. Celkově instalace působí poněkud chaoticky, ale i to je možná jedno z témat, které postihuje mladou generaci a autorka se ho snažila tímto způsobem vyjádřit. Stoly s prosklenými deskami pod kterými jsou nainstalovány kusy barevných papírů, provázky, léky, výstřižky fotek nebo plakátů působí trochu jako přehlídka artefaktů v muzeu. Možná snaha částečně zakonzervovat informaci o to jaká je současná generace a jaké předměty jí vystihují. Koláže promítané na diapozitivech mají až trochu halucinegonní náladu a zvuk pravidelného přeskakování políček v projektoru vnáší do celé instalace určitou odosobněnost.

Anna Stepanova se ve své práci věnuje hlavně módní fotografii, která má často velmi podobnou náladu a barevnost jako právě výstava v Galerii 207. Rozmazanost, pastelové tóny, kontrastní barvy, neperfektnost, nehezkost, pocit něčeho trochu nepříjemného, experimenty se skenování, kolážemi nebo negativ jako symbol krize. Výstavu nazvala autorka Pravidla poslušnosti, ale sama tvrdí, že pravidla té vlastní poslušnosti si každý nastavuje sám, nebo je nastavuje míra jeho svědomí.

foto Daria Lukianenko

foto Marie Holá