Are - Zuzana Blochová, Edith Jeřábková
Vytvořeno: 5. 4. 2016 od Galerie 207

Galerie 207 Vás zve na přednášku o produkční iniciativě Are, kterou přijdou představit Zuzana Blochová a Edith Jeřábková.

Přednáška se uskuteční v úterý 5. 4. 2016 od 16:10 hodin v učebně č.413 UMPRUM v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

Are podporuje mezinárodní mobilitu, výměnu znalostí a výzkumnou činnost v oblasti současného umění.

Are je nezisková umělecká organizace se sídlem v Praze. Organizace spolupracuje s českými a zahraničními umělci, kurátory a institucemi a organizuje hostující programy pro mezinárodní kurátory, výstavy, přednášky a prezentace mezinárodních projektů.
Are je podporováno Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem kultury ČR a Státního fondu kultury České republiky, Česko-Německého fondu budoucnosti, Francouzským institutem a Goethe-Institutem v Praze a Velvyslanectvím USA v Praze.
Projekty Are jsou organizovány ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Centrem a Nadací pro současné umění Praha, Fakultou výtvarných umění VUT v Brně, Goethe-Institutem v Praze, LUX v Londýně, Národní galerií v Praze, Studiem Hrdinů, Plato - platforma (pro současné umění) Ostrava, kinem Ponrepo, Národním filmovým archivem, Galerií hlavního města Prahy, a tranzitdisplayem.

Zuzana Blochová je kurátorka a umělkyně. Zakladatelka, ředitelka a kurátorka galerie Svit (2012-2014), produkční iniciativy pro současné umění Are (od roku 2012) a členka umělecké skupiny Rafani. Dříve pracovala jako koordinátorka rezidentních programů v MeetFactory a experimentálního prosotru NoD.

Edith Jeřábková je kurátorka a kritička. Zakladatelka produkční iniciativy pro současné umění Are (od roku 2012). Spolu s Dominikem Langem vede sochařský ateliér na UMPRUM v Praze (od roku 2011). Dříve pracovala ve Vědecko-výzkumném ústavu AVU v Praze a Fotograf galerii (2011-2012). Od roku 2006 do roku 2009 pracovala jako kurátorka a asistentka ředitele Galerie Klatovy Klenová.

EN

Are is a non-profit art organization based in Prague. The organization cooperates with Czech and international artists, curators, and institutions and organizes a visiting program for international curators, exhibitions, lectures, performances as well as international projects. Besides involvement in the production of artist’s projects, Are has also established close working relations with numerous Czech and international cultural and academic institutions. 

Are is supported by the Prague City Hall, the Ministry of Culture and the State Cultural Fund of the Czech Republic, the Czech-German Fund for the Future, the French institute and the Goethe-Institut in Prague, and the US Embassy in Prague.

About Are’s directors

Zuzana Blochová is a curator based in Prague, Czech Republic. Since 2012 she is a founding member and co-director of Are and member of the artist collective Rafani. She was the co-founding director of the SVIT Gallery in Prague (2010-2014). Prior to that, she worked as a curator of the exhibitions and artist in residency program of the MeetFactory and the Experimental Venue NoD, both non-profit art organizations located in Prague.

Edith Jeřábková is a curator and critic based in Prague, Czech Republic. She is a founding member and co-director of Are. Since 2011, she has been working at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague as head of the Sculpture Studio (with artist Dominik Lang). Previously she worked at the Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts in Prague and in the Fotograf Gallery in Prague (2010 – 2012). From 2006 to 2009, she was curator of the collection and assistant director of the Museum of Modern Art Klatovy / Klenová.