Completely Out of It - Antonín Jirát
Vytvořeno: 29. 2. 2016 od Galerie 207

Vernisáž výstavy v pondělí 29. 2. 2016 v Galerii 207, ateliér Supermédií č. 302, UMPRUM od 18:00-21:00 
 
Prezentace autora v úterý 1. 3. 2016 v učebně č. 413, UMPRUM, od 16:10
 
Intermediální tvorba Antonína Jiráta (1984) vychází z principu sledu asociací. Od svých studií v Ateliéru digitální média u Štěpánky Šimlové a v Ateliéru interaktivní média u Pavla Kopřivy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ho zajímá definování času a příběhu. V každodenní realitě nachází banální mechanismy, které převádí na hranici iluze a reality. Vytváří prostor pro nahození poetické situace vizuální formou. (zdroj: artlist.cz)
 
V instalaci pro Galerii 207 Antonín pracuje doslova v několika významových rovinách díla i nového výstavního prostoru. Vyvázání se z příslušnosti k jednomu médiu Antonín deklaruje použitím materiálů kombinujících ,,glamour estetiku" multifunkční násady od koštěte a multiplikaci Beta Vulgaris, ze svěžího prostředí současné ,,raw" scény. Jak dlouho překvapivé spojení obstojí a jak moc je jeho téma nosné se nechejme od Antonína přesvědčit v jeho instalaci tématizující sama sebe v reálném čase...
 
nebo jsme už Completely Out of It?  
 
EN
 
Opening: February 29th. from 6 - 9 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
 
Artist presentation: March 1st. from 4:10 - 5:45 pm in classroom, n.413, AAAD
 
Intermedia work of Antonin Jirat (1984) is based on stream of consciousness. From his studies in Studio of digital media and studio of Interactive Media in Faculty of Arts and Design University of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem he is interested in defining time and story. He finds banal mechanism in everyday reality which he transfers to the border of illusion and reality itself. He is creating poetic situations by visual form. /from Artlist.cz
 
For his installation in Gallery 207 he works with many levels of meaning and as well levels of new exhibition space. His liberation from belonging only to one medium is declarating by use of material combining "glamour aesthetic" multifunctional broomsticks and multiplication of vegetable (lat. Beta Vulgaris) from present-day cool "raw food" scene. 
 
But how long is this surprising connection going to last and how much his theme keep together we have to leave on him to convince us. ...
 
Or are we already Completely out of it?  
 
 

Recenze výstavy od studentky ateliéru Sochařství - Markéty Oplištilové

 ANTONÍN JIRÁT

Completely Out of It

V budově školy UMPRUM, kde se nachází Galerie 207, probíhala od 29.2.2016 výstava mladého umělce Antonína Jiráta. Tato výstava nesla název Completely Out of It, jenž v překladu volně znamená Úplně mimo. Instalace se rozprostírala v místnosti, která v sobě zahrnuje přistavené druhé patro. Autor využil těchto prostorových kompozic pomocí dráhy či žebříku, který stoupá vzhůru směrem do druhého patra, v němž pokračuje jeho další část instalace v podobě videa přehrávaného na velké obrazovce monitoru.

Zmíněný objekt vytvořený z lehkých trubek spojen kořenovou zeleninou, přesněji červenou řepou, způsobuje proměnlivost celé konstrukce a tudíž tak v průběhu výstavy dochází k deformaci původní struktury. Tato pomíjivá dráha směřující vzhůru asociuje až téměř k duchovnímu či nehmotnému tématu, poněvadž v onom prostoru nahoře nalezneme video týkající se smrti, které v sobě nese prvky černého humoru a satiry. Záznam videa z českého televizního seriálu Sanitka pojednává o autobusové nehodě. V této ukázce dochází zprvu u diváka k prostorové dezorientaci. Autobus překlopený na bok karoserie ve videu zanechává svoji přirozenou vertikální pozici a proto zobrazení lidé jsou v nereálné horizontální poloze. Hra s prostorem, ať už ve formě fyzického či imaginárního v kontextu s bytím, zde dle mého názoru hraje velikou roli.

Celé toto dílo (instalace s videem) působí velice jemnou intervencí zachycující život, proměnlivost v čase a pomíjivost s vědomým očekávaného procesu. Stejně tak i název Completely Out of It nás k této až bytostné představě může směřovat, nebo právě naopak svézt k odlišné interpretaci.

Markéta Oplištilová