Dante Daniel Hartl - Strach ze strachu
Vytvořeno: 19. 2. 2019 od Galerie 207

Strach ze strachu
Dante Daniel Hartl 

Vernisáž výstavy v úterý 19. 2. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od 17:30-20:30 
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 26. 2. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy: 20. 2. - 26. 2. 2019

Na výstavě s názvem Strach ze strachu studenta Ateliéru malby Daniela Hartla bude představena mini série volně inspirovaná jevem zvaným pareidolia. Jedná se o psychogickou iluzi, při které dochází k dotváření vnímaných neurčitých nebo nezřetelných podnětů ve smysluplné obrazy za pomoci fantazie. Série odkazuje ke konkrétní situaci, kdy při usínání v tmavé místnosti můžeme vidět různé znepokojivé obrazy například v oblečení přehozeném přes židli. Strach v této chvíli převezme kontrolu nad mozkem a ukazuje nám to, čeho se my samotní obáváme.

 

EN

 

Fear of Fear
Dante Daniel Hartl

Opening: February 19th. from 5:30 - 8:30 pm in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: February 26th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from February 20th. to February 26th. 2019