Denis Baštuga a Anna Pašková - Rebirth IV. - BACTIHUB
Vytvořeno: 18. 3. 2019 od Galerie 207

Rebirth IV. - BACTIHUB
Denis Baštuga a Anna Pašková

kurátor: Michal Jalůvka

Vernisáž výstavy v úterý 19. 3. 2019 v Galerii 207, ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od 17:30-20:30 
Prezentace autorů, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 26. 3. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM od, od 16:10
Trvání výstavy od 20. 3. do 26. 3. 2019

 

Výstava Rebirth IV. - BACTIHUB Denise Baštuby a Anny Paškové pracuje s plísní jako s vizuálně podmanivým motivem, přirozenou a základní součástí našeho světa, vesmíru a koloběhu života. Laboratorní podmínky slouží jako platforma pro zachycení vlastností a možností jindy přehlížených přírodních entit. Jaký je ve výsledku rozdíl mezi reprodukčními strategiemi vyšších a nižších forem života? A lišíme se tolik od mikroorganismů? Plíseň versus lidská bytost. Lidská bytost jako plíseň.

Práce Denise Baštugy se pohybuje na pomezí mezi malbou, sochařstvím a performance. Má za sebou několik skupinových ale i samostatných výstav v Bratislavě, Žilině, Praze a Berlíně. Věnuje se spolupráci s mnoha výtvarnými umělci - například s fotografkami Evelyn Benčičovou a Irynou Drahun - ale i se studii jako jsou 6th finger nebo Vogue CS. V rámci divadelní scény spolupracuje jako produkční a scénograf s pražskými soubory Depresivní děti touží po penězích a Ilegumova divadelní společnost. V současné době pracuje spolu s choreografem Martinem Talagou na performance se silným výtvarným aspektem. S Annou Paškovou mají v Praze ateliér a společně zkoumají průniky umění a mikrobiologie. Anna Pašková studovala animaci na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze a v současné době se věnuje především malbě. Vystavovala například v rámci projektu Galerijní Laboratoř a jako scénografka se podílela na imerzivním divadelním projektu na festivalu Theatrum Kuks. 

 

Výstava vznikla za podpory Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

 

EN

 

Rebirth IV. - BACTIHUB
Denis Baštuga and Anna Pašková

curated by Michal Jalůvka

Opening: March 19th. from 5:30 - 8:30 pm in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artists presentation, commented review and closing: March 26th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from March 20th. to March 26th. 2019

recenze výstavy od studenta ateliéru Sklo - Františka Jungvirta

Výstava Rebirth IV. - BACTIHUB Denise Baštuby a Anny Paškové pracuje s plísní jako s vizuálně podmanivým motivem, přirozenou a základní součástí našeho světa, vesmíru a koloběhu života. Laboratorní podmínky slouží jako platforma pro zachycení vlastností a možností jindy přehlížených přírodních entit. Jaký je ve výsledku rozdíl mezi reprodukčními strategiemi vyšších a nižších forem života? A lišíme se tolik od mikroorganismů? Plíseň versus lidská bytost. Lidská bytost jako plíseň.

Tělo se všemi svými projevy patří od nepaměti k hlavním objektům lidské pozornosti. Tělesnost je také již více než sto let předmětem výzkumu kulturních a humanitních studií či vědeckých disciplín. Anna Pašková vystavuje své nahé tělo zraku diváků. Stylizuje se do role Venuše, která je od pravěku symbolem plodnosti. Tělo vyrůstající z „matičky Země“. Tělo jako zrající plod zasazený mezi přirozené zemské procesy. Život a smrt. Růst a umírání plísně, člověka. Plíseň jako prostředek rychlejšího rozkladu. Člověk jako plíseň. Žena pojídající jablko – zralý plod, který putuje do lidského těla. Tomu dává živiny. Zahozený ohryzek, který po čase hnije (tvoří plíseň) a vrací se zpět do země. Stejně tak i člověk, který půdu svým mrtvým tělem obohatí o živiny.

Z jiného úhlu pohledu vidím nahé tělo aktérky uprostřed obrovské „petriho misky“. Člověk a plíseň jako jeden organismus. Plíseň která se živý okolními bakteriemi a tělo, které pojídá zralé plody, jablka. Obojí dýchá a roste. Rostlina, ale i tělo potřebují k životu slunce a vláhu. Slunce v podobě bodového světla mířícího na aktérku.

Vznik života je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, při které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat své okolí. Z čeho ale vznikla? Jaký je rozdíl mezi reprodukčními strategiemi vyšších a nižších forem života? Lišíme se tolik od ostatních organismů? I tyto otázky autoři otevírají.

Nejen na této výstavě, ale i v dalších pracích obou autorů spatřujeme zájem a kladení důrazu na přírodní entity, které jsou často pouhým okem neviditelné. Pomocí mikroskopu ale i jiných nástrojů nám je přibližují, ukazují jejich podobnosti s člověkem. Člověka naopak často překreslují do opačných podob.

Práce Denise Baštugy a Anny Paškové se pohybuje na pomezí mezi malbou, sochařstvím a performance. Spatřujeme zde napětí mezi konceptem a klasickými médii jako je malba či sochařství.