EPOS 207
Vytvořeno: 30. 4. 2019 od Galerie 207

EPOS 207

Vernisáž výstavy v úterý 30. 4. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 7. 5. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 1. do 7. 5. 2019

 

Epos 257 je český výtvarný umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na aktuální společenská témata. Pro jeho uměleckou činnost je charakteristické zkoumání veřejného prostoru, především pak způsobu, jakým je využíván a hranice toho, co je a co není veřejné. Zejména v pozdějším umělcově díle se často mísí živelnost a drzost pouliční scény s hloubavostí a komplexností kriticky uvažujícího autora. Tvorbu ve veřejném prostředí Epos opakovaně konfrontuje s jejím institucionálním pojetím.

Pro Galerii 207 se rozhodl připravit projekt, který zůstává až do otevření výstavy tajemstvím. Jedinou nápovědou je drobné pozměnění jména... EPOS 207!  

 

EN

 

EPOS 207

Opening: April 30th. from 5:30 - 8:30 p.m. in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: May 7th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from May 1st. to May 7th. 2019

recenze výstavy od studentky Teorie a dějin výtvarných umění - Alice Vítkové

Výstava Epos 207 odkazuje již samotným názvem ke svému stvořiteli, umělci skrývajícím se pod pseudonymem Epos 257. Tento do jisté míry kontroverzní autor na sebe širokou veřejnost upozornil před nedávnou dobou, prostřednictvím svého svérázně vydraženého uměleckého počinu, ztělesněného v igelitce plné peněz. Tvorba Epose 257, který vzešel z popkultury takzvaných writerů, je spojována s urbanismem, intervencí do městského prostředí a překračování hranic veřejného a neveřejného, což bylo do jisté míry patrné i v instalaci, kterou bylo možné shlédnout v průběhu května v Galerii 207. Na bílé stěny těchto výstavních prostor napsal „Slyšel jsem, že se zde vedou gendrově nekorektní řeči. Můžete mi říct co je na tom pravda?“, tím chtěl aktivovat diváky k přímé interakci, k vyjádření svého konkrétního názoru, a to formou odkazující ke streetovému prostředí. Vidíme tak autora, který se dobrovolně staví mimo pomyslný piedestal a bourá hranici mezi umělcem a divákem. Je pouhým rozehrávačem, který položil otázku či uvedl do nějaké situace. To, co mě na samotném přístupu a této výstavě, baví snad nejvíce, je pozorování reakci diváků ještě před samotným „zapojením se“. Zkoumání, hledání hranic a následné pochopení. Jedná se o jakousi sociální hádanku, která musí být nejprve vyřešena. A právě tuto fascinaci chováním lidí vnímám v Eposově tvorbě daleko častěji. I již zmíněná vydražená igelitka s penězi, je do jisté míry takovouto hrou, ve které se samotné reakce lidí, samotný průběh toho stává poutavějším prvkem než finální výsledek. A právě tento přístup nepříliš vzdálený vztahové estetice mi přijde na tvorbě Epose 257 velmi nosným a stojícím za zmínění. Je dalším prvkem, který by měl být v případě popisu tvorby tohoto autora reflektován a uváděn, jakožto jeden z jeho charakteristických rysů jeho práce.

fotodokumentace výstavy od Darii Lukianenko