EPOS 207
Vytvořeno: 30. 4. 2019 od Galerie 207

EPOS 207

Vernisáž výstavy v úterý 30. 4. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 7. 5. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 1. do 7. 5. 2019

 

Epos 257 je český výtvarný umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na aktuální společenská témata. Pro jeho uměleckou činnost je charakteristické zkoumání veřejného prostoru, především pak způsobu, jakým je využíván a hranice toho, co je a co není veřejné. Zejména v pozdějším umělcově díle se často mísí živelnost a drzost pouliční scény s hloubavostí a komplexností kriticky uvažujícího autora. Tvorbu ve veřejném prostředí Epos opakovaně konfrontuje s jejím institucionálním pojetím.

Pro Galerii 207 se rozhodl připravit projekt, který zůstává až do otevření výstavy tajemstvím. Jedinou nápovědou je drobné pozměnění jména... EPOS 207!  

 

EN

 

EPOS 207

Opening: April 30th. from 5:30 - 8:30 p.m. in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: May 7th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from May 1st. to May 7th. 2019

fotodokumentace výstavy od Darii Lukianenko