Eva Červená - ERORY
Vytvořeno: 3. 4. 2018 od Galerie 207

ERORY
Eva Červená

Vernisáž výstavy v úterý  3. 4. 2018 v Galerii 207, Ateliér sochařství č. 004, UMPRUM od 17:30 - 20:30
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 10. 4. 2018 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 4. 4. do 10. 4. 2018

 

Kde se stala chyba? ▪ vizuální záchrana věcí ▪ mizející média ▪ žijeme ve vrstvách ▪ potom znamená před ▪ zastavení času ▪ měsíc nás proměňuje ▪ výbuchy ▪ aktualizujeme sebe i okolí ▪ zpátky do systému ▪ obraz, co teprve přijde ▪ nové příběhy ▪ Obrazovka.

 

EN

 

ERORY
Eva Červená

Opening: April 3th. from 5:30 - 8:30 pm in the Gallery 207, Sculpture Studio, n.004, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: April 10th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from April 4th. to April 10th. 2018
 
 
 

recenze výstavy od studentky Pedagogického modulu – Tatiany Sorokiny

Vytvořit novou vrstvu

Co dělá umění uměním? Co transformuje běžné a triviální předměty do objektů estetiky ? Na přelomu 19. a 20. století se začal boj proti zastaralému akademismu, válka za svobodné sebevyjádření a možnost označovat jako umění všechno, čeho se dotkla divotvorná ruka umělce. Do galerií se přinášel různorodý odpad a ukazoval se divákům, hranice pojmu umění se natolik rozšířily, že už mohli prasknout jako barevna mýdlová bublina. Ale kde se nachází rozhraní mezi uměním a odpadem, nechutným a přitažlivým ?

"Ready-made" je umění vytvořené z nepřehlédnutelných, ale často upravených předmětů nebo produktů, které se obyčejné nepovažují za umělecké a estetické; tento pojem se vztahuje zpátky ke začátku 20. století a za dobu jeho existenci několikrát se proměnil způsob vytvoření ready-made objektu. 

Umělkyně Eva Červena se zabývá tzv. "vizuální záchranou věc",  fotodokumentuje nalezené objekty a dále jejích zpracuje, např. digitálně. Výstava "Erory" představuje ukázku děl umělkyni z různých let, umístěných do prostoru Galerie 207. Tradiční "bílé krychle" je vybarveno do vrstev oranžového a modrého, což je docela ve souladu se výtvarným stylem Evy Červené.  Předměty, které fascinují a přitahují umělkyni, jsou ve své skutečnosti nesložité a obvykle, například drobní kusy oblečení nebo rozbité televize. Použitím kombinované techniky Eva Červená zahaluje objekty ve vrstvách barev a textury; toto se svým konceptem a uměleckou technikou připomíná klasickou filosofickou představu o lidské existenci ve vrstvách, která poprvé se objevila jíž u Platona. Platon uvádí dichotomie těla a duše, nestability a neměnnosti. Tuto koncepci můžeme sledovat během celých dějin filosofii až po dnešek. Německá filosofka Hanna Arendtová ukazuje, že naše lidství se naplňuje ve vrstvách aktivit, rozlišuje aktivitu práce, tvorby a aktivitu svobodného jednání. Vrstva tvorby je odpověď na naši pomíjivost a smrtelnost. Smyslem tvorby je vytvářet věci které se nespotřebovávají (spotřební je výsledkem práce) ale setrvají zde a stabilizují lidský život vůči koloběhům přírodních cyklů. Je to odpověď na naši konečnost.  Stejné, ve tvorbě Evy Červené, běžné předměty dosahují transcendenci, překračují své řádné jsoucno, skrze vrstvy se uplatňují ve nových podobách a tvarech. 

Přesunutím nalezeného předmětu z neuměleckého kontextu do uměleckého se tvoři umění. Tahle metoda tvorby potřebuje určitý emoční cit, což je docela ve vlastnosti Evy Červené. Její díla jsou křehké a plný soucitu pro opuštěné věci, vyvolává u divákovi celý spektrum emoce – od lhostejnosti do nostalgii.   

 

fotodokumentace výstavy