Galerie Luxfer
Vytvořeno: 3. 5. 2016 od Galerie 207

Galerie 207 Vás zve na prezentaci galerie Luxfer, která funguje již šestým rokem v České Skalici. Přijdou ji představit její zakladatelé a kurátoři Roman Rejhold, Luděk Rathouský a Kateřína Štroblová.

Přednáška se uskuteční v úterý 3. 5. 2016 od 16:10 hodin v učebně č.413 UMPRUM v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

Význam projektu Galerie LUXFER je zcela nezisková aktivita s cílem decentralizovat uměleckou scénu a šířit aktuální výhonky do regionu a podílet se tak na aktivní osvětě nejúčinnějším způsobem, a to osobní zkušeností a kontaktem. Tento projekt napomáhá rozptýlit nesrozumitelnost a nedostupnost a z toho plynoucí nedůvěru v současné umění. Tím bude velkým přínosem jak pro samotné umělce, tak pro umění. Tento prostor bude na vysoké úrovni poskytovat svobodný prostor pro umělecké vyjádření. Bude tak naplněn ideový záměr, že prostor galerie je svobodná platforma sloužící k výzkumu a experimentům v rámci umění, který jedinečným způsobem přispívá k rozšíření vzájemné komunikace mezi centrem a regionem.

Prostor Galerie LUXFER je industriální sál, v jehož předsálí je pozůstatek z doby minulé - obří skleněná plocha z luxferových kachlů.“LUXFER“, tento němý svědek minulosti, který dal název novému prostoru, lze vnímat obrazně jako světlo, potažmo osvětu, kterou chceme šířit.

Vnitřní prostor je bílá kostka 7x6 metrů, vysoká 3,5 metrů, bez oken. Ideální galerijní prostor pro prezentaci současného multimediálního umění.

 

EN

 

The importance of the project gallery Luxfer is completely non-profit activity to decentralize art scene and disseminate current art in the region. This project helps to dispel the obscurity and inaccessibility and the resulting distrust in contemporary art. This will be great benefit for both the artist and art. This space will provide free space for artistic expression at high level. The gallery will be a free platform for the research and experimentation in the art that uniquely contributes to the expansion of communication between the city and the region.

The gallery space is an industrial hall, in the foyer is a relic of the past - a giant glass surface of the luxfer tiles. "Luxfer", the silent witness of the past, which gave the name to a new area can be seen metaphorically as light, extension education, we want to spread .

The interior is white cube 7x6 meters, 3.5 meters high, without windows. The ideal gallery space for the exhibition of multimedia art.