Ghost Orchid
Vytvořeno: 4. 11. 2020 od Galerie 207

Ghost Orchid
Masha Kovtun a Sofie Tobiášová

Zveřejnění online výstavy v úterý 10. 11. 2020
Zveřejnění online prezentací autorek v úterý 17. 11. 2020

 

Třetí online výstavu Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2020/ 2021 připravily dvě studentky Katedry volného umění UMPRUM, Masha Kovtun a Sofie Tobiášová. Tématem výstavy je tajemno pramenící z každodenních činností a vnímání rutiny jako možných mini-rituálů, které v nás udržují důkaz vlastní existence. Jak daleko je realita od výtvoru naší představivosti? V tomto smyslu byl zvolen název výstavy Ghost Orchid. Orchidej je schopna měnit barvy a svým vzhledem připomíná spíše člověka nebo ducha. V prezentovaném videu je budována atmosféra nevysvětlitelného tajemna v dialogu dvou lidí.

---

V situaci, kdy není možné jít ven, začínáme koncentrovat naši normálně rozptýlenou mysl do prostoru našeho bytu. Na první pohled se to může zdát trochu jako vězení, když se ale zklidníme, začne se tento malý a dobře známý prostor jevit neprozkoumanější a záhadnější než dříve. Pokud věnujeme pozornost maličkostem a budeme potichu, věci se začnou měnit…

 

EN

 

Ghost Orchid
Masha Kovtun a Sofie Tobiášová

Release of the online exhibition on Tuesday, November 10th. 2020
Release of the artists online presentations on Tuesday, November 17th. 2020

 

The third online exhibition of Gallery 207 in the winter semester of the academic year 2020/ 2021 was prepared by Masha Kovtun and Sofie Tobiášová, two student of the Fine Art Department at AAAD. The theme of the exhibition is a mystery stemming from everyday activities and the perception of routine as possible mini-rituals that keep us proof of our own existence. How far is reality from the creation of our imagination? In this sense, the name of the exhibition Ghost Orchid was chosen. The orchid is able to change colors and its appearance is more like a person or a spirit. The presented video builds the atmosphere of an inexplicable mystery in a dialogue between two people.

---

When there is no possibility to go anywhere, we concentrate our normally busy mind into our flat. For the first sight it seems a bit like a prison, but when we just calm down, this small and well known space begins to appear more unexplored and mysterious than before. And when we just pay attention to little things and keep quiet, things begin to change...