Jake Blaschka - Chroma Key
Vytvořeno: 12. 12. 2017 od Galerie 207

Klíčování
Jake Blaschka (AUS)

Vernisáž výstavy v úterý  12. 12. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 17:30-20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy ve středu 13. 12. 2017 v Ateliéru supermédií č. 302, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 12.12 do 14. 12. 2017

 

Jake Blaschka představí jeho další sólovou výstavu nazvanou Chroma Key ("klíčování"), kterou připravil přímo pro Galerii 207. Zatímco zde umělec využijte jako jeho prostředek instalaci vykonstruovaného pokoje, bude zároveň sestavovat archiv reklam nastřádaný na jeho rozsáhlých cestách po Evropě.

Jake je australský umělec žijící a pracující v německém Berlíně.

"Moje práce si přivlastňuje vizuální, technologické a ideologické vlastnosti reklamy a zpochybňuje to, jak se současná společnost zabývá všudypřítomnou povahou reklamy. S využitím koláže, jako výchozího bodu, zkoumá moje práce širší pojmy kresby prostřednictvím instalace, fotografie a performance ".

 
 

EN

 

Chroma Key
Jake Blaschka (AUS)

Opening: December 12th. from 5:30 - 8:30 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: December 13th. from 4:10 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Exhibition from 12th. to 14th. December 2017
 
Jake Blaschka will be presenting his next solo exhibition ‘Chroma Key’ at Galerie 207, Prague. Whilst using a constructed room installation as his agent, here, the artist will be compositing an archive of advertisements compiled throughout his extensive travels across Europe.
 
Jake is an Australian artist living and working in Berlin, Germany.
 
'My work appropriates visual, technological and ideological properties of advertising to challenge how contemporary society engages with the ubiquitous nature of advertising. Using collage as a departure point for this examination, my practice explores expanded notions of drawing through installation, photography and performance'.