Jake Blaschka - Chroma Key
Vytvořeno: 12. 12. 2017 od Galerie 207

Klíčování
Jake Blaschka (AUS)

Vernisáž výstavy v úterý  12. 12. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 17:30-20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy ve středu 13. 12. 2017 v Ateliéru supermédií č. 302, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 12.12 do 14. 12. 2017

 

Jake Blaschka představí jeho další sólovou výstavu nazvanou Chroma Key ("klíčování"), kterou připravil přímo pro Galerii 207. Zatímco zde umělec využijte jako jeho prostředek instalaci vykonstruovaného pokoje, bude zároveň sestavovat archiv reklam nastřádaný na jeho rozsáhlých cestách po Evropě.

Jake je australský umělec žijící a pracující v německém Berlíně.

"Moje práce si přivlastňuje vizuální, technologické a ideologické vlastnosti reklamy a zpochybňuje to, jak se současná společnost zabývá všudypřítomnou povahou reklamy. S využitím koláže, jako výchozího bodu, zkoumá moje práce širší pojmy kresby prostřednictvím instalace, fotografie a performance ".

 
 

EN

 

Chroma Key
Jake Blaschka (AUS)

Opening: December 12th. from 5:30 - 8:30 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: December 13th. from 4:10 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Exhibition from 12th. to 14th. December 2017
 
Jake Blaschka will be presenting his next solo exhibition ‘Chroma Key’ at Galerie 207, Prague. Whilst using a constructed room installation as his agent, here, the artist will be compositing an archive of advertisements compiled throughout his extensive travels across Europe.
 
Jake is an Australian artist living and working in Berlin, Germany.
 
'My work appropriates visual, technological and ideological properties of advertising to challenge how contemporary society engages with the ubiquitous nature of advertising. Using collage as a departure point for this examination, my practice explores expanded notions of drawing through installation, photography and performance'.
 

recenze výstavy od studentky ateliéru Sochařství - Denisy Langrové

 

Výstavu autora Jake Blaschka v Galerii 207 tvoří tři stěny pokryté tkaninou s barvou využívanou při digitálním klíčování - technika využívaná pro umělou kompozici dvou vrstev. V těchto stěnách jsou jakási "okna", jenž vyplňují srolované plakáty postavené v těsné blízkosti vedle sebe vždy vertikálně tak, že viditelný je vždy jen pruh.

Tyto vertikály tvoří plastické koláže. Můžeme si všimnout, že plakáty jsou k sobě postavené často s ohledem a citem na podobnost čí sympatii barev a tvarů což nám umožňuje je vnímat jako abstraktní obrazy. Z plakátů tímto způsobem mizí elementární informace a autor nám tu nabízí pouze jakési kusy jejich vizuálních kvalit. Svou formou pak tato instalace odkazuje k estetice post-digitálního umění. Přesouvá nás do vnitra média, kde nás nutí si uvědomovat fakt, že i komerční plakáty jsou často nereálné digitální koláže vytvořené za pomocí klíčování, které tvoří symboly a připomíná nám tak že je nelze vnímat jako okna do reality jak se může zdát.

Plakáty, jenž ztratili svůj informační potenciál jako kusy formy "bez obsahu", vlastní námi známé aspekty - části známých log, nápisů. Tyto indície mě, jako zvědavého diváka, nutí pátrat po původu přítomných reklam. To mě přivádí na internetové portfolio autora, z kterého je zřejmé (i když ne doslovně řečené), že jsou plakáty ilegálně odebrány z veřejného prostoru. Zde byly nahrazeny jakýmisi manuálně vytvořenými plošnými kolážemi připomínající glitchovité mutace reklam. Ty nepostrádají autorův rukopis ani estetickou kvalitu, to co zde chybí je znovu elementární komerční obsah. Z autora se v mých očích rázem stává umělec, jenž vede přesahy za zdi galerie a v greenscreenu se mi mlhově jeví obrys veřejného prostoru, ve kterém boj proti vizuálnímu smogu v ulicích není utopií. 

fotodokumentace výstavy