Jiří Procházka & Eulalie Polne - GIRL AND THE SUN
Vytvořeno: 9. 10. 2019 od Galerie 207

GIRL AND THE SUN
Jiří Procházka & Eulalie Polne

Vernisáž výstavy v úterý 15. 10. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30
Prezentace autorů, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 22. 10. 2019 v učebně č. 413, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 16. do 22. 10. 2019

První výstavu Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2019/ 2020 připravila tvůrčí dvojice Jiří Procházka, student katedry fotografie FAMU a Eulalie Polne, absolventka katedry fotografie FAMU. Společným jmenovatelem tvorby obou autorů je práce s časovostí a s ní spjatou symbolikou. Ačkoliv se v jejich práci fotografie jako médium často neobjevuje, je východiskem uvažování nad výsledným celkem.   

Sun you need the sea
to see how beautiful you are.
 
Maybe the selfreflection is your problem.
You just dont know if it’s sunrise or sunset,
finish or just a start.
 
The sun was well past the zenith.
New day just started.
 
The girl woke up.
She could not recognize if it’s sunrise or sunset.
The new day just started anyway.
 
What is time line and where it starts or ends? 
Or better what’s at the beggining and what is at the end? 
Is it the sun? 
 
The girl woke up.
Mild sand was everywhere and moves slowly around her.
 
The sun was well past the zenith.
 

 

EN

 

GIRL AND THE SUN
Jiří Procházka & Eulalie Polne

Opening: October 15th. from 5:30 - 8:30 p.m. in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artists presentation, commented review and closing: October 22nd. from 4:10 pm in classroom, n.413, AAAD 
Exhibition from October 15th. to October 22nd. 2019
 
Sun you need the sea
to see how beautiful you are.
 
Maybe the selfreflection is your problem.
You just dont know if it’s sunrise or sunset,
finish or just a start.
 
The sun was well past the zenith.
New day just started.
 
The girl woke up.
She could not recognize if it’s sunrise or sunset.
The new day just started anyway.
 
What is time line and where it starts or ends? 
Or better what’s at the beggining and what is at the end? 
Is it the sun? 
 
The girl woke up.
Mild sand was everywhere and moves slowly around her.
 
The sun was well past the zenith.